Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til finansministeren

Regjeringen foreslår å legge 25 prosent mva på all alternativ behandling. Det vil i praksis bety en prisøkning på 25 prosent for pasienter som ønsker å benytte seg av akupunktur. Akupunkturforeningen har reagert kraftig på forslaget og mener dette vil føre til økt sykefravær. Akupunktur anbefales i de norske kliniske retningslinjer og veiledere i Norge, og akupunktur er en viktig del av pasientenes helsetjeneste. Moms på behandling er ikke en god løsning. Autorisasjon er riktig løsning.

I påvente av autorisasjonssøknad for yrkesgruppene osteopater og naprapater er de unntatt mva. Akupunktørene har samme autorisasjonssøknad til behandling, men får ikke samme unntak i påvente av autorisasjonssøknad.

Hege Haukeland Liadal (A) fra Helse- og omsorgskomiteen stiller følgende spørsmål til finansministeren Jan Tore Sanner:

«Hva er årsak til at yrkesgruppen akupunktører ikke er unntatt og hvordan er man kommet fram til de 350 mill. kr. gitt at høringssvarene fra en helhetlig alternativ bransje sier at inntektsgrunnlaget deres vil minke med et mva krav på 25 %?»

Akupunkturforeningen og Liadal venter nå på svar fra finansministeren.