Ulogisk svar og forskjellsbehandling fra finansministeren

Finansministeren har nå svart på Hege Haukeland Liadal (A) fra Helse- og omsorgskomiteen sitt skriftlige spørsmål til finansministeren Jan Tore Sanner.

Akupunkturforeningen forstår ikke helt logikken i svaret fra finansministeren. Akupunktørene venter på svar på sin autorisasjonssøknad som helsepersonell fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), slik naprapatene og osteopatene gjør. Når autorisasjonsanmodningen kan forventes avklart, er fortsatt uklart. Mye på grunn av arbeid med covid-19 er HOD veldig presset og dette får innvirkning på saksbehandlingstid for andre saker, som søknader om autorisasjon av alle nye grupper.

Akupunkturforeningen tolker svaret til Sanner om at så lenge Akupunkturforeningen ikke vet når de får svar på sin autorisasjonssøknad, kan han ikke se behovet for utsatt mva på behandling heller. Regjeringen og departementet kan ikke operere utifra en uforståelig forskjellsbehandling som i denne saken. Akupunktører bør selvsagt få fritak for mva de også!

Som svar på autorisasjonssøknaden til akupunktørene har Helsedirektoratet blant annet skrevet følgende:

Helsedirektoratet anbefaler at akupunktur bør tilbys til de pasienter som ønsker dette for tilstander hvor det har effekt. Dette gjelder spesielt ved polyfarmasi og ved bruk av sterke smertestillende medikamenter. 

Dersom det blir mva på akupunktur, vil prisene for behandling øke. I fjor fortalte helseminister Bent Høie at han er bekymret over at flertallet av overdoser i Norge skyldes blant annet sterke smertestillende medisiner. Høie ønsket derfor å forsterke innsatsen for å hindre en epidemi av overdosedødsfall slik USA har opplevd.

Å innføre moms på akupunktur, er ikke en forsterking av innsatsen for å hindre en epidemi av overdosedødsfall!