Verdens Blodgiverdag 14. juni – Blodbankene mister ca 5 blodgivere i uken

Før 2014 kunne blodgivere som fikk behandling av akupunktører som var medlem av Akupunkturforeningen gi blod uten karantene. I 2014 ble det innført et EU direktiv i Norge og i dette direktivet står det at man bare kan gi blod hvis man har fått akupunktur av en «qualified practitioner». Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) oversatte dette til at det kun var autoriserte leger som kunne gi akupunkturbehandling for at man skulle få unngå karantene på 6 måneder. En feil i oversettelsen av EU-direktivet gjorde at 3.000 blodgivere som hadde tatt akupunktur, fikk et halvt års karantene. HOD valgte, etter klage fra blodbankene, å endre oversettelsen til at det skulle være autorisert helsepersonell som kunne få utøve akupunkturbehandling uten karanten på 6 mnd.

En «qualified practioner» oversatt til norsk, betyr kvalifisert utøver. At Helse- og omsorgsdepartementet har oversatt dette til autorisert helsepersonell er uheldig, siden akupunktører enda ikke er autorisert helsepersonell. At man er autorisert helsepersonell trenger ikke nødvendigvis bety at de er kvalifiserte akupunktører. For å tilfredsstille utsagnet «kvalifisert», burde man selvsagt måle dette opp mot selve utdanningen i akupunktur. Vi har i dag egen bachelorutdanning i akupunktur (også for helsepersonell) og det burde være en selvfølge at de som utøver akupunktur (helsepersonell eller ei) i det minste har utdanning i akupunktur på et slikt nivå.

For å bli medlem av Akupunkturforeningen, må akupunktørene ha 240 studiepoeng, altså 4 års heltidsstudie, i akupunktur-relaterte fag og medisinske fag. Ca halvparten av Akupunkturforeningens medlemmer er helsepersonell (fysioterapeuter, sykepleiere, leger etc) , mens resterende halvpart er akupunktører med like mange offentlig godkjente studiepoeng slik som helsepersonell. Alle medlemmer av Akupunkturforeningen er med andre ord meget kvalifiserte til å behandle pasienter med akupunktur og alle har god opplæring i smittevern og hygiene, og benytter alltid sterilt engangsutstyr.

Guri Holden fra Oslo har gått til akupunktør som er medlem av Akupunkturforeningen og vært blodgiver i alle år inntil regelen ble innført i 2014. Hun valgte deretter å fortsette å gå til akupunktøren blant annet for sin egen pasientsikkerhet, framfor å gi blod. Dette synes hun er trist, at hun nå må velge mellom å prioritere sin egen helse framfor andres som trenger blod. Hun kunne gjort begge deler. Guri, som så mange andre, håper at den gamle ordningen kommer tilbake. Før kunne man kan krysse av på et skjema hos blodbanken om at akupunktøren de bruker er medlem av Akupunkturforeningen, og deretter slippe karantene.

Regelverket angående akupunktur og blodgiving har blitt uhensiktsmessig strengt uten at dette gir noen sikkerhetsgevinst for pasientene. Blodbankene er enige i dette. Det viktigste for å beskytte blodmottager er at det benyttes sterilt engangsutstyr slik at det ikke er smitterisiko. I dag mister Blodbankene ca 5 blodgivere per uke pga innføringen av regelen.

Bruk av sterile engangsnåler og gode hygieneregler er et krav Akupunkturforeningen fortsatt stiller til alle sine medlemmer. Blodbankene og Akupunkturforeningen ønsker at HOD arbeider for endring i blodforskriften. En mulighet er å ta den gamle ordningen tilbake hvor blodbankene har egne lister over medlemmene i Akupunkturforeningen som kun benytter sterilt engangsutstyr, slik at vedkommende som går til akupunktur kan fortsette å være blodgiver uten karantene.