Hvem har lov til å behandle med akupunkturnåler?

Ordet akupunktur kommer fra de latinske ordene acus; nål/spiss, og punktur; punktere/stikke. Med andre ord, all behandling der man benytter akupunkturnåler er i utgangspunktet akupunktur.

Det finnes pr i dag ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side, og dette innebærer at hvem helst har lov til å stikke nåler. Mange faggrupper innen helse har erfart den positive effekten av akupunktur og benytter derfor akupunkturnåler som ett av sine verktøy i behandling, spesielt på smertepasienter.

Dokumentert behandling

Det er kanskje ikke så rart at mange opplever den positive effekten av akupunktur, for oppsummert forskning (comparative litterature review) viser at akupunktur har effekt ved 48 tilstander. Akupunktur er spesielt godt dokumentert for en rekke smertetilstander, allergiplager og kvalme.

Nå har det også kommet dokumentasjon, publisert i PAIN, som viser effekt på smertelindring ett år etter at etter at behandlingen er avsluttet, noe som betyr at pasientene kan ha tillitt til at effekten av behandlingen vedvarer. 

I Norge er akupunktur tatt med i kliniske retningslinjer, og anbefales ved plager som hodepine, migrene, svangerskapskvalme, kroniske lave korsryggsmerter og polynevropatiKliniske retningslinjer tar hensyn til flere faktorer; som størrelsen på behandlingseffekten, bivirkninger av behandlingen og kostnadseffektivitet.

Da det ikke eksisterer spesifikke krav til hvilken utdannelse akupunktøren har, kan dette være en risiko for pasientsikkerheten i form av utilstrekkelig og feil behandling. Studier viser at akupunktur er en trygg behandlingsform, spesielt når den er utført av kvalifiserte akupunktører.

Hvem er kvalifiserte akupunktører egentlig?

Det finnes i dag en bachelorutdanning i akupunktur ved Høyskolen Kristiania i Oslo som har eksistert siden år 2008. Høyskolen er den eneste utdanningsinstitusjonen i Skandinavia som tilbyr bachelorutdanning i akupunktur.

En bachelorutdanning er et 3 års heltidsstudie, og som gir 180 studiepoeng i medisinske fag og i akupunkturrelaterte fag. Mange terapeuter i dag har et kort grunnkurs, evt. fordypningskurs i nålebehandling/akupunktur og sammenlignet med en bachelor i akupunktur, er dette selvsagt lite.

Det er flere land i verden som det stilles visse krav til akupunktører, og i dag er akupunktur er en del av helsevesenet i Sveits, Portugal, Australia, Kina, Japan, Sør-Korea, Singapore, Malaysia og flere stater i USA. I Norge benyttes akupunktur på 40 % av norske sykehus.

Hvordan kan folk vite hvilken utdanning terapeuten har?

Det finnes flere foreninger og faggrupper for terapeuter som benytter nåler i sin behandling, og de forskjellige foreningene eller faggruppene stiller forskjellige krav til sine medlemmer. Akupunkturforeningen er den største og eldste foreningen i Norge (40 år), og stiller høye krav til sine medlemmer. For å bli medlem, må akupunktørene ha 240 studiepoeng, altså 4 års heltidsstudie, i akupunktur-relaterte fag og medisinske fag. 

Akupunkturforeningen har 530 medlemmer fordelt over hele Norge og ca halvparten av disse er autorisert helsepersonell (fysioterapeuter, sykepleiere, leger etc). Den andre halvparten er klassiske akupunktører med like solid utdanning i akupunkturrelaterte fag og medisinske fag (grunnmedisin, anatomi, fysiologi, sykdomslære etc). Alle medlemmer av Akupunkturforeningen er med andre ord meget kvalifiserte til å behandle pasienter med akupunktur, og kombinerer metoder som klassisk akupunktur, medisinsk akupunktur, IMS/tørrnåling/nålebehandling og alt som omhandler behandling med akupunkturnåler. Medlemmene plikter også å følge etiske- og hygieniske retningslinjer på lik linje med autorisert helsepersonell.

Komplikasjoner hos uautorisert helsepersonell

Det har i media vært snakk om at dersom pasienten får behandling av uautorisert helsepersonell, har de ikke noe de skulle ha sagt dersom det skulle skje et uhell som følge av behandlingen de får. Dette er ikke helt riktig. Alle medlemmer av Akupunkturforeningen plikter å ha ansvarsforsikring som sikrer rettslige erstatningsansvar for økonomisk tap som skyldes ting- eller personskade som er voldt under utøvelse av akupunkturbehandling. I tillegg har Akupunkturforeningen også et eget pasientskadeutvalg som består av tre leger. Medlemmene plikter å rapportere alle komplikasjoner inn til foreningen, som blir håndtert av pasientskadeutvalget og som deretter vurderer om behandlingen er å betrakte som faglig forsvarlig eller ikke. 

Siden det i dag ikke foreligger noen krav til å utøve behandling med nåler, er det sikreste å velge en akupunktør som er medlem av en forening eller en faggruppe. Ved å velge en akupunktør som er medlem av Akupunkturforeningen som stiller de høyeste kravene til akupunktøren, vil du som pasient være sikker på at vedkommende du får nålebehandlingen av, har solid utdanning og kompetanse i faget, og du som pasient vil bli godt ivaretatt.

Gjesteartikkel i vondt.net av Jeanette Johannessen – styreleder i Akupunkturforeningen.