Akupunktører autorisert som helsepersonell i New Zealand

I dag fikk vi den gledelige nyheten om at akupunktørene i New Zealand har blitt autorisert helsepersonell. I New Zealand autoriserer de på bakgrunn av fire års offentlig godkjent høyskoleutdannelse, akkurat slik vi har bedt om i Norge.

Akupunkturforeningen leverte søknad om autorisasjon av akupunktører som helsepersonell høsten 2019. I desember 2020 ba Stortinget regjeringen om å vurdere akupunktører som autorisert helsepersonell. Søknaden er fortsatt til behandling.

Mye har skjedd innen forskning på akupunktur. I februar i år var det nærmere 15 000 studier om akupunktur oppført i Cochrane Central Register of Controlled Trials. Akupunktur blir anbefalt som behandling i over 2000 kliniske veiledere og retningslinjer i hele verden. Kliniske retningslinjer og veiledere i Norge nevner også akupunktur som behandling ved flere typer lidelser.

Ved å autorisere akupunktører som helsepersonell, vil kvalitet på behandling og pasientsikkerheten ivaretas. Slik det er i dag kan hvem som helst behandle med akupunktur, uten at det stilles krav til utdanning.

Akupunkturforeningen håper at norske myndigheter endelig ser nødvendigheten og viktigheten av å autorisere akupunktører som helsepersonell.