Akupunktur er et behandlingsalternativ, også for vår psykiske helse

Ifølge Folkehelseinstituttet vil mellom èn av seks, og èn av fire nordmenn, ha en psykisk lidelse i løpet av et år. De vanligste psykiske lidelsene blant voksne er angstlidelser, depresjon og rusbrukslidelser. Mer enn hver fjerde ungdom som har psykiske problemer går på medisiner ni år senere. Får en ungdom først forskrevet medisiner mot søvnløshet, angst eller depresjon, kan det føre til mange års sammenhengende medisinbruk.

NAV rapporterer at psykiske lidelser utgjør en stor andel blant uføretrygdede, henholdsvis 41,7% for menn og 33,3% hos kvinner. For de vanligste formene for psykiske lidelser, spesielt angstlidelser og depressive lidelser, er tilbudet om behandling lite dekkende. Ventetiden for å få psykologisk hjelp er lang, og går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Medikamentell behandling kan gi en del ubehagelige bivirkninger, og noen medisiner er også vanedannende. Ungdommene erfarer at de mangler tilgang til profesjonell støtte i helsetjenesten og får dårlig oppfølging med hensyn til medisineringen.

Hva kan kvalifiserte akupunktører bidra med?

Det er mange som har behov for supplerende behandling av god kvalitet der helsetjenestene per i dag ikke har tilstrekkelig tilbud. Gjennom akupunkturbehandling opplever mange lindring av ulike smertetilstander og hjelp til å finne ro der andre tiltak ikke viser effekt i tilstrekkelig grad, eller uten bivirkninger. Effekten av akupunktur er dokumentert for en rekke lidelser og tilstander, blant annet kronisk smerte, hodepine, kvalme, søvnproblemer, depresjon, angst, stress og plager i overgangsalder.

Erfaring viser også at akupunktur demper uro i forbindelse med nedtrapping av psykofarmaka og kan dermed redusere bruk av legemidler. Brukere opplever akupunktur som helsefremmende. Ofte opplever de å bli psykisk sterkere og klarer dermed å ta bedre vare på seg selv. Pasienter med psykiske lidelser har behov for supplerende behandling av god kvalitet der helsetjenestene per i dag ikke har tilstrekkelig tilbud.

Forslag om merverdiavgift på akupunktur fra nyttår

I det siste statsbudsjettet fra den avgåtte Høyre-regjeringen er det lagt inn rundt 30 mill. kroner som inntekt gjennom 25 prosent merverdiavgift på akupunkturbehandling. Innføring av merverdiavgift vil bety økte kostnader for pasientene, og det bekymrer blant annet Mental Helse Ungdom. De forteller at mange har nytte av akupunktur, både under og etter annen behandling.

Vil det norske samfunn tjene på at pasienter som har nytte av akupunktur, og ikke lenger har råd til å velge dokumentert behandling som hjelper dem?

Mental Helse Ungdom reagerer

«Vi i Mental Helse Ungdom er redd akupunktur ikke blir tilgjengelig for våre medlemmer om det blir lagt moms på disse tjenestene. Akupunktur er et viktig medisinfritt alternativ og mange har nytte av det, både under og etter annen behandling. Vi støtter akupunktørene i sin søknad om kvalitetssikring av tjenestene gjennom autorisasjon.»