Behovet for ikke-medikamentell behandling er stort, også i Norge!

av Jeanette Johannessen

The New York Times presenterte 26. oktober følgende skremmende virkelighet; «The current opioid epidemic is the deadliest drug crisis in American history. Overdoses, fueled by opioids, are the leading cause of death for Americans under 50 years old — killing roughly 64,000 people last year, more than guns or car accidents, and doing so at a pace faster than the H.I.V. epidemic did at its peak» (1).

USA står overfor en nasjonal opioid epidemi, og det amerikanske helsevesenet har akutt behov for ikke-farmakologiske strategier som kan brukes til å redusere offentlighetens opioidavhengighet. Opioider er en betegnelse på en type stoffer med smertestillende effekt. Behovet for ikke-medikamentell behandling er stort, også i Norge. Opp mot 30 % av den norske befolkningen rapporterer at de har langvarige smerter som ikke skyldes kreft. Tall fra NAV viser at muskelskjelett-lidelser, som ofte domineres av smerter, er den vanligste årsaken til tap av arbeidsevne. Disse pasientene utgjør 42 % av alle langtidssykemeldinger og 31 % av alle uføretrygdede. Ifølge en norsk undersøkelse fikk 470.638 nordmenn utlevert opioider fra apotek i 2007. Dette tilsvarer 9,7 % av befolkningen (2).

I forbindelse med den opioide krisen i USA, er det utarbeidet et kunnskapsdokument, et såkalt white paper, «Acupuncture’s Role in Solving the Opioid Epidemic», som presenterer de komplekse problemstillinger og relaterte løsninger for potensielle pasienter (3).

Akupunktur viser seg å være en trygg og effektiv behandling som er evidensbevisbasert og kostnadseffektiv. Den presenteres som velegnet for å møte behovet helsevesenet har for ikke-farmakologisk behandling av en rekke ulike type smertelidelser. «The white paper» viser til virkningsmekanismer både fra biomedisinske og fysiologiske perspektiver. Videre kan akupunkturens kostnadseffektivitet dramatisk redusere både de direkte helseutgiftene ved behandling av smerte, og de indirekte kostnadene relatert til avhengighet av opioider som både krever ytterligere behandling, reduserer pasientens livskvalitet og som kan føre til dødelig overdosering.

Av tilgjengelige ikke-medikamentelle behandlingsformer ved smerte skiller akupunktur seg ut som det mest effektive ved opioid misbruk og overforbruk.

Akupunktur kan trygt, enkelt og kostnadseffektivt innlemmes i sykehusinstitusjoner, smerteklinikker og andre helserelaterte klinikker. Studier viser at akupunktur er en trygg behandlingsform når den er utført av kvalifiserte akupunktører som praktiserer etter trygge standarder (4). Pasienter må garanteres faglig kompetent og sikker akupunkturbehandling. Derfor bør det stilles minimumskrav til utdanning innen akupunktur, og vestlig medisin hos akupunktøren. Akupunkturforeningen har i dag 545 medlemmer. For å bli medlem er kravene til utdanning bachelorgrad i akupunktur, med tillegg av 60 ekstra studiepoeng i medisinske fag, totalt 240 studiepoeng. Les mer om pasientsikkerhet og utdanning.

Referanser:

(1) https://www.nytimes.com/2017/10/26/us/opioid-crisis-public-health-emergency.html
(2) https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Opioider.pdf
(3) https://www.evidencebasedacupuncture.org/wp-content/uploads/2017/09/Acupunctures-Role-in-Solving-the-Opioid-Epidemic-_Final_September_20_2017-1.pdf
(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC48134/