Helsepersonell med riktig kompetanse er hva folk mener regjeringen bør prioritere

I følge årets Helsepolitiske Barometer for 2024 så topper oppgavene i helsetjenesten listen over vår tids største utfordringer.

Hele 71 prosent mener regjeringen ikke gjør nok for å møte utfordringene med flere eldre og en økende sykdomsbyrde. Dette er en økning på 20 prosent fra undersøkelsen som ble gjort i 2018.

Færre føler seg ved god helse og færre er fornøyde med livet. Tall fra NAV viser også at det er muskel- og skjelettlidelser som forårsaker den største andelen tapte dagsverk, og at sykefraværsdager med psykiske lidelser har økt med hele 32 prosent siden 2020. Psykiske symptomer/plager er diagnosen som har økt mest innen psykiske lidelser. Denne diagnosen brukes blant annet om utbrenthet. Diagnosene depresjonsfølelse og situasjonsbetinget psykisk ubalanse har også økt betydelig.

56 prosent av de som svarte på undersøkelsen tviler på at det offentlige helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private aktører. Hele 80 prosent etterlyser samarbeid mellom offentlig og privat helsetjeneste. Dette for å sikre god og kostnadseffektiv helsehjelp til befolkningen.

Kvalifiserte akupunktører – enda ikke helsepersonell

Akupunktur benyttes ved flere sykehus i det offentlige helsevesen og i det private helsetilbudet. Akupunktur anbefales også som behandling i både kliniske retningslinjer og flere veiledere for helsepersonell. Akupunktur benyttes spesielt ofte som behandling ved smerter i muskel- og skjelettsystemet, men også i forbindelse med søvnplager, angst, depresjon og hodepine/migrene.

Helsepolitisk barometer viser at 45 prosent mener at nok helsepersonell med riktig kompetanse er hva velgerne først og fremst mener regjeringen bør prioritere i årene fremover. Og hvis det ikke finnes nok helsepersonell, bør regjeringen vurdere nye arbeidsformer eller ny teknologi. Hele 47 prosent mener at det bør vurderes nye arbeidsformer.

Kvalifiserte akupunktører er enda ikke autorisert helsepersonell selv om Akupunkturforeningen leverte en godt begrunnet søknad om autorisasjon i 2019. Avslaget ble utkvittert over statsbudsjettet for 2022 uten faglig begrunnelse. Samtidig ble det innført 25 prosent merverdiavgift på behandlingen.

Vi har i dag flere hundre kvalifiserte akupunktører som kan være med på å løse utfordringene vi har i den norske helsetjenesten i dag, men det må tilrettelegges mye bedre enn det er i dag. Som styreleder i Akupunkturforeningen, Guro S. Fresvik, sa i høringen på Stortinget i forrige uke: «Akupunktur er helsehjelp, men likevel er vi, godt utdannede akupunktører, i den alternative behandlings «sekken». Vi trenger hjelp av dere politikere til å komme oss ut av den sekken».