Mange deprimerte får ingen behandling

Omfanget av depressive lidelser i befolkningen er i dag stort, og analyser tyder på at depresjon er i ferd med å bli den ledende lidelsen i den vestlige del av verden. Depresjon kommer på en fjerdeplass over de ti lidelser som reduserer menneskers livskvalitet og leveår i følge verdens helseorganisasjon.

I følge HUNT-undersøkelsen sliter spesielt unge mennesker med sin mentale helse, og problemet har doblet seg i løpet av ti år. Man kan se en atskillig økning i symptomer av angst og depresjon, spesielt hos jenter og unge damer. Hele 44 prosent av tenåringsjenter i Norge sier de er stressa og har tunge tanker. En undersøkelse som ble gjennomført i 2021 viste at nesten 21 prosent av unge mellom 18 og 24 år rapporterte om depressive episoder i løpet av de siste tolv måneder. Hypotesen for å forklare den markante økningen, er at det var mye stress i forbindelse med pandemien og koronarestriksjonene i den perioden.

Mange får ikke behandling

Rundt tre fjerdedeler av deprimerte personer får ikke behandling. I Oslo er det anslått at 31 prosent får medisiner foreskrevet mot sin depresjon, mens bare noen få får psykoterapi. Selv om mange deprimerte ikke får behandling, er utgifter til behandling av depresjon i Norge anslått til 1,5 milliarder kroner i året.

OBS! Helsedirektoratet har i april 2023 trukket tilbake retningslinjer for depresjon som det henvises til i avsnittet «Mange får ikke behandling». Helsedirektoratet mener at deres nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær og spesialisthelsetjenesten er for gamle (14 år). Tallene på hvor mange som får medisiner og hvor store utgiftene til behandling er, har med stor sannsynlighet økt. Det finnes pr nå (april 2023) ingen retningslinjer for depresjon. Om det kommer nye retningslinjer er ikke bestemt enda.

Kan akupunktur være et alternativ til behandling?

Akupunktur er en persontilpasset behandling der diagnostikk, behandling og oppfølging er skreddersydd for hver pasient med egne særtrekk, behov og preferanser under hvert trinn av behandlingen. Forskning viser at akupunktur alene, eller som et tillegg til farmakologisk behandling, har kliniske fordeler og kan betraktes som et trygt alternativ for å håndtere depresjon, dersom kvalifiserte behandlere utfører intervensjonen.

Kvalifiserte akupunktører

Akupunktur er en trygg behandlingsform når den utføres av godt utdannede akupunktører. En terapeut som skal behandle pasienter med fysiske og psykiske sykdommer, bør tilfredsstille visse krav for å kunne gi en faglig forsvarlig behandling. Akupunktørene som er medlem i Akupunkturforeningen (MAF) har solid utdanning og kompetanse, og praktiserer etter trygge og solide standarder. Her kan du lese hvilke krav som stilles for å bli en akupunktør MAF.