Medlem intervjuet i VG: Dette bør du vite om urinveisinfeksjon

Blærekatarr er svært vanlig og utgjør omtrent 3,5 prosent av alle henvendelsene i allmennpraksis. I aldersgruppen 26 til 30 år er det 100 ganger så mange kvinner som menn som har urinveisinfeksjon.

I følge de nasjonale retningslinjene, er førstevalget en tre dagers antibiotika kur mot urinveisinfeksjon. I Norge skrives det ut rundt 400 000 resepter på minstepakninger med antibiotika mot blærekatarr – hvert år. Siden antibiotika også dreper sunne tarmbakterier, bør vi kutte ned på forbruket for å hindre at antibiotikaresistente bakterier sprer seg enda mer. «Vente-og se»-resept ved urinveisinfeksjon benyttes derfor ofte. Dette er en resept hvor kvinnen anbefales å vente et par dager, og så starte kuren dersom plagene ikke avtar, eller øker.

VG publiserte en artikkel i juli 2018 om hva man kan gjøre selv dersom man har fått urinveisinfeksjon. Du kan lese hele artikkelen her.

I VG-artikkelen står det følgende: «Flere europeiske land, inkludert Norge, har de siste årene anbefalt bruk av ibuprofen i en «vent-og-se»-strategi i forbindelse med urinveisinfeksjon. Dette kom som en følge av en tysk studie fra 2010 som viste at flere følte seg friske etter å ha tatt ibuprofen, enn de som ble behandlet med antibiotika. Man trodde derfor at ibuprofen kunne være en effektiv behandling ved blærekatarr, og at det kunne bidra til å redusere bruken av antibiotika.»

I VG sin artikkel presenterer journalisten et norsk studie som ble publisert i mai 2018.  Forskere konkluderer med at det er feil å anbefale ibuprofen som en kur mot urinveisinfeksjon, spesielt fordi noen få utviklet nyrebekkenbetennelse. I artikkelen intervjues blant annet lege, Ingvild Vik, som var en av de som sto bak den nye studien, og leder for Norsk foreningen for allmennmedisin Petter Brelin.

Effekt av akupunktur

Alle akupunktører som er medlem av Akupunkturforeningen har kompetanse til å behandle problemstillinger forbundet med urinveisinfeksjon. I VG artikkelen ble et av våre medlemmer Ole Jørgen Frydenlund intervjuet med sin pasient Elin Hagene. For omtrent 15 år siden anbefalte en lege Elin om å forsøke akupunktur, siden antibiotika ikke var noen god løsning. Det viste seg å være et godt forslag. Etter mange og lange kurer med antibiotika, fant Elin ut at akupunktur både lindrer og forebygger nye tilfeller av urinveisinfeksjon. «Etter at jeg begynte med akupunktur har jeg nesten ikke brukt antibiotika. Først og fremst bruker jeg nå akupunktur for å forebygge. I tillegg fører behandlingen til at jeg føler meg mindre stresset.» I artikkelen kan du også lese mer om akupunktørens behandlingsprinsipper og hva som er målet med behandlingen.

Effekten av akupunktur i forbindelse med urinveisinfeksjon støttes også av forskning. I en doktorgradsavhandling gjennomført av akupunktør og medlem av Akupunkturforeningen, Terje Alræk, ble det konkludert med at kvinner med urinveisinfeksjoner opplever svært god effekt av akupunkturbehandling.

Du kan lese mer om forskningen på akupunktur og cystitt/blærekatarr her.

Antall behandlinger med akupunktur

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.