Merverdiavgiftsplikt for akupunktur, naprapati og osteopati utsatt

Finansdepartementet la ut et forslag om merverdiavgiftsplikt (mva) på alternativ behandling den 22. juni 2020. De ba om at det ble innført 25 prosent mva på alternativ behandling. Dette ville bety at alle som behandler pasienter med akupunktur (også nålebehandling/triggerspunktbehandling/IMS etc), måtte begynne å betale mva for denne type behandling. Alternativ behandling, det vil si helserelaterte behandlinger som i hovedsak gis utenfor helsevesenet, var unntatt fra merverdiavgiftsloven før 1.1.2021.

Akupunkturforeningen reagerte kraftig på forslaget og mener dette vil føre til økt sykefravær. Akupunktur anbefales i de norske kliniske retningslinjer og veiledere i Norge, og akupunktur er en viktig del av pasientenes helsetjeneste. Mva på behandling er ikke en god løsning. Autorisasjon er riktig løsning.

I desember 2020 ble det en enighet om statsbudsjettet for 2021 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Stortinget ba regjeringen om å ta en ny vurdering av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell, slik som naprapatene og osteopatene. Inntil vurderingen av akupunktører var fullført skulle mva-unntak videreføres frem til 1.10.2021. Andre måtte begynne å betale mva fra 1.1.2021, unntatt naprapater og osteopater som fikk unntak frem til juni 2021.

I dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2021 lagt frem. Regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra merverdiavgiftsplikt for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022. Årsaken er følgende:

Eventuell autorisasjon av akupunktører, naprapater og osteopater vil ikke kunne vedtas av Stortinget før mot slutten av året. 

Akupunkturforeningen håper at norske myndigheter endelig ser nødvendigheten og viktigheten av å autorisere akupunktører som offentlig helsepersonell.

Finn din akupunktør MAF på www.akupunktur.no

#KvalifiserteAkupunktører #SolidUtdanning #Pasientsikkerhet