Momsfri akupunktur og autorisasjon – Stortinget ber regjeringen om å avklare

Det har aldri vært moms på akupunktur tidligere, men i statsbudsjettet for 2022 ble det foreslått av den forrige regjeringen at akupunktur skulle bli momsbelagt fra nyttår. Akupunkturforeningen har siden da jobbet med å informere den nye regjeringen og Stortingspolitikerne til å forstå konsekvensen av dette forslaget.

Akupunkturforeningen venter også fremdeles på et faglig begrunnet svar på søknaden om autorisasjon av akupunktører, og har bedt om likebehandling med naprapater og osteopater i forhold til kriteriene for en autorisasjon som helsepersonell.

Stortinget ber regjeringen om å avklare

Stortinget ber regjeringen om å avklare hvilke av tjenestetilbyderne som er registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling, som kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med en helhetlig gjennomgang av ordningene for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell, herunder en vurdering av hvilke grupper som skal omfattes av disse ordningene og få fritak fra merverdiavgiftsloven, så snart som mulig.

«Så snart som mulig»

Under Stortingsmøtet i dag, torsdag 3. mars 2022, stilte andre nestleder i Helse- og omsorgskomitèen, Bård Hoksrud (Frp), spørsmål til Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om når «snart som mulig» er? Pasientene som går til behandling må i dag betale 25 % merverdiavgift for blant annet akupunktur, og det vil derfor være nyttig at regjeringen nå følger opp denne saken raskt, slik at pasientene ikke trenger å betale merverdiavgift på behandling som viser seg å yte helsehjelp.

Hoksrud forteller også at han er glad for at flere nå får autorisasjon som helsepersonell, slik Frp lenge har kjempet for. Frp og Pasientfokus fremmer også forslaget om at akupunktørene får en autorisasjon som helsepersonell, slik som naprapatene og osteopatene.

Helseminister, Ingvild Kjerkol, svarer at hun ikke kan gi noen dato på dette, men at saken skal behandles i overskuelig fremtid. Komitèen skal også se på det faglige grunnlaget for hvilke utøvere som skal kvalifiseres til en autorisasjon som helsepersonell.

Akupunktur yter helsehjelp

Akupunkturforeningen håper nå at regjeringen endelig forstår at kvalifiserte akupunktører yter helsehjelp, og at en autorisasjon av akupunktører er nødvendig både for pasientsikkerheten og kvaliteten på behandlingen. Akupunktur er inkludert i faglige retningslinjer og behandlingsveiledere for over 30 tilstander/sykdommer og anbefales på bakgrunn av effekt, kostnadseffektivtet og lav bivirkningsprofil. Sistnevnte er så fremt akupunktøren har tilstrekkelig utdanning.