Verdens ryggdag – 16. oktober 2020

I anledning Verdens ryggdag, ønsker Akupunkturforeningen å sette et fokus på rygglidelser. Pasienter med sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet utgjør en stor del av pasientene i helsetjenesten. I følge Folkehelserapporten er muskel- og skjelettsykdommer/plager, den diagnosegruppen som «plager flest og koster mest» i Norge.Smerte i rygg er svært vanlig og kan føre til store helseplager og redusert livskvalitet. Tall fra sykdomsbyrdestudien i Norge i 2015 viser at korsrygg- og nakkesmerter er den største enkeltstående årsaken til ikke-dødelig helsetap i Norge.

Akupunktur og ryggsmerter

De nasjonale kliniske retningslinjene anbefaler akupunktur som behandling ved langvarige uspesifikke korsryggsmerter. Anbefalingene i kliniske retningslinjene er basert på tilgjengelig forskning som er kritisk evaluert. Dette betyr at fastleger og annet helsepersonell trygt kan anbefale og henvise til akupunkturbehandling for pasienter med denne typer plager.

Akupunktur kan være spesielt nyttig som tilleggsbehandling til konvensjonell behandling, både for pasienter med alvorligere symptomer og for de som ikke ønsker å bruke smertestillende medikamenter. Forskning viser også at når pasientene oppnår god smertereduksjon med akupunktur, så vil dette også vedvare i ett år etter siste behandlingstime.

Det finnes i dag helseforsikring som dekker akupunkturbehandling. Dersom du, eller din arbeidsgiver, vurderer helseforsikring, så er det kjekt å vite at Tryg helseforsikring dekker et visst antall behandlinger med klassisk akupunktur per år dersom det er behov for det.

I trygge hender hos en akupunktør MAF

Dagens system i Norge skaper dessverre et problem, for i dag kan hvem som helst utøve akupunktur, uten at det stilles krav til utdanning. Dette er ikke bare et problem i forhold til pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen. Da er det kjekt å vite at kravene som stilles til en akupunktør for å bli medlem i Akupunkturforeningen er 240 studiepoeng (4 års høyskoleutdanning, som omfatter en bachelorutdanning i akupunktur pluss 60 studiepoeng påbygg).

Akupunkturforeningen har i underkant av 500 medlemmer og er fordelt over hele Norge. Alle medlemmer av Akupunkturforeningen er godt kvalifiserte til å behandle pasienter med akupunktur, enten det dreier seg om medisinsk akupunktur eller klassisk akupunktur. Ved å velge en akupunktør MAF, vil du også kunne føle deg trygg i forhold til pasientsikkerhet, dette fordi medlemmene plikter å følge etiske- og hygieniske retningslinjer på lik linje med autorisert helsepersonell, og plikter å ha ansvarsforsikring.

Finn din kvalifiserte akupunktør MAF på www.akupunktur.no.

For mer informasjon og kilder om ryggsmerter og akupunktur, kan du lese i her.