Verdensdagen for psykisk helse: Vi trenger å høre til. #lagplass

Verdensdagen for psykisk helse, som hvert år markeres 10. oktober, har en strategiperiode på tre år (som startet i fjor) med fokus på ensomhet og utenforskap. Tall viser at det er flere som er ensomme i dag enn før pandemien. Hver femte person i Norge har få eller ingen å vende seg til når de har det vanskelig.

Ensomhet påvirker vår mentale helse og øker faren for sykdom. Tall fra NAV  og SSB viser også at stadig flere sykemeldes på grunn av psykiske lidelser. Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser forårsaker den største andelen tapte dagsverk.

Hva kan kvalifiserte akupunktører bidra med?

Ensomhet gir kroppslige stressreaksjoner, og langvarig stress svekker kroppens immunforsvar. Langvarig stress kan også føre til psykiske plager, spesielt angst og depresjon. Vi ser også at depresjon kan føre til ensomhet, og at forekomsten av depresjon og angst blant unge i Norge har doblet seg de siste ti årene.

Forskning viser at akupunktur kan stimulere og påvirke nervesystemet, slik at stress reduseres og avslapning fremmes. Det ser ut til at akupunktur kan påvirke hjernens kjemi ved blant annet å regulere nivåene av signalstoffer som gir oss en følelse av velvære, og øker signalsubstanser som påvirker kroppens sinnsstemning i positiv retning. Du kan lese mer om dette i våre faktaark og artikkel om akupunkturens virkningsmekanismer.

Forskning viser også at akupunktur har effekt ved depresjons-relatert søvnløshet (Dong 2017). Studier viser at akupunktur har kliniske fordeler og kan betraktes som et trygt alternativ for å håndtere depresjon dersom kvalifiserte behandlere utfører intervensjonen (Chen 2022).

Hvem er kvalifiserte akupunktører?

Det stilles ikke offentlige krav til utdanning eller kompetanse for å kunne jobbe som akupunktør eller behandle folk med akupunkturnåler. Akupunkturforeningen har i over 40 år jobbet for en høfaglig kompetanse innenfor akupunkturbehandling, og ønsker å bruke kunnskapen til å bidra til en bedre folkehelse, også psykisk helse.

For at en akupunktør kan bli fullverdig medlem i Akupunkturforeningen må vedkommende kunne dokumentere 4-årig høyskoleutdanning i akupunktur (teori og praksis av ulike akupunkturteknikker) og medisinske fag. Kravet stilles både for å ivareta pasientsikkerheten og for å sikre god kvalitet på behandlingen. All behandling med akupunkturnåler, er akupunktur.

En akupunktør MAF (medlem Akupunkturforeningen) plikter å ha ansvarsforsikring og må følge Akupunkturforeningens retningslinjer.

Psykevettregler

Verdensdagen for psykisk helse har laget følgende psykevettregler som er verdt å merke seg:

  • Bær ikke på tunge tanker alene
  • Snakk med en du stoler på, og søk hjelp i tide
  • Gjør noe godt for deg selv og andre, så ofte du kan
  • Øv deg på å sette ord på hvordan du har det
  • Bruk tid på det som gir mening for deg
  • Gi tid til de som betyr noe for deg
  • Vit at vanskelige dager er en viktig del av din utvikling
  • Pust med magen
  • Vær litt aktiv hver dag
  • En god natts søvn gjør de fleste dager lettere

Akupunkturforeningen ønsker alle en riktig god psykisk helse.

#lagplass