Færre migreneanfall med akupunktur – ny studie

Av Jeanette Johannessen, leder i Akupunkturforeningen

En fersk studie i det kjente medisinske tidsskriftet BMJ, viser at akupunktur virker forebyggende mot migrene. I studien sammenlignet man ekte akupunktur med narreakupunktur, og med ingen behandling (utover gode råd om hvordan man unngår migreneanfall). I studien konkluderes det med at akupunktur førte til en signifikant større reduksjon i antall dager med migrene. Akupunktur ga 3,9 færre dager med migrene i måneden. For denne gruppen betydde det nesten en halvering av antall dager med migrene. Nestleder i Akupunkturforeningen, Mona Solberg, forteller i Dagbladets papirutgave 7. april 2020, at «akupunktur bør være et av behandlingsvalgene som tilbys pasienter med migrene, på lik linje med medikamenter». I artikkelen i Dagbladet viser hun også til en tidligere metaanalyse som konkluderer med at akupunktur har effekt mot kronisk smerte, deriblant migrene. Denne analysen viste også en effekt med opptil ett år etter endt behandling, med en reduksjon i virkningen på 15 %.

Ca. 15 % av alle kvinner og 7 % av alle menn i Norge har migrene. Nesten 20 % opplever ett eller flere migreneanfall i løpet av livet, og forekomsten er høyest blant kvinner ved 40 års alder. Migrene forårsaker mange fraværsdager fra jobb og skole hvert år, og det er viktig at en slik smertefull og begrensende tilstand får fokus. Akupunkturforeningen takker Dagbladet for å belyse at akupunktur kan være et av verktøyene som kan virke forebyggende mot migrene. Allerede i 2016 har akupunktur stått beskrevet som et forslag til et behandlingsalternativ i Norsk elektronisk legehåndbok (NEL). Følgende står om akupunktur og migrene: «Akupunktur synes å ha en forebyggende effekt mot anfall hos pasienter med episodisk migrene. Effekten er på samme nivå som for medikamenter.»

Norge trenger klarhet i hvilke akupunktører som innehar nødvendig kompetanse i akupunktur

I mylderet av ulike behandlere som tilbyr akupunktur er det svært vanskelig for den jevne bruker å forstå hvorvidt den terapeuten de går til, innehar nødvendig kompetanse. En undersøkelse viser at flere norske fastleger ønsker å henvise til akupunktører, men vet ikke hvem de skal henvise til.

Akupunkturforeningen leverte søknad om autorisasjon av akupunktører i fjor (2019) og håper norske myndigheter ser nødvendigheten og viktigheten av å autorisere akupunktører som helsepersonell. Akupunktur er allerede i bruk i det norske helsevesen, og akupunktur anbefales som behandling i norske kliniske retningslinjer. Dersom det ikke stilles krav til utdanning i akupunktur, vil kvaliteten på behandlingen være svært varierende. Gjennom en offentlig regulering av yrkesrollen akupunktør, vil samarbeidet med annet helsepersonell bedres og kvalitetssikres.

Enn så lenge, finn din akupunktør – medlem i Akupunkturforeningen (MAF) her, så kan du være trygg på at akupunktøren har solid utdanning og kompetanse både i akupunktur og i medisinske fag.