Kronikk i Dagens Medisin!

26. august 2021 hadde Akupunkturforeningens forskningsansvarlig og nestleder, Mona Solberg, kronikk i Dagens Medisin. Debatten om udokumentert behandling i det medikamentfrie tilbudet i psykiatrien har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, og Akupunkturforeningen har fulgt den med stor interesse.

Solberg stiller spørsmålet om det er greit at udokumentert behandling legitimeres, mens dokumenterbar behandling straffes? Hun skriver også at det er uansvarlig at norsk offentlig helsevesen tilbyr behandling hvor det ikke finnes bivirkningsstudier. Et absolutt minimumskrav må være at behandlingen som tilbys til brukere, ikke gjør brukeren verre.

Helseministeren har uttalt at erfaringene og tilbakemeldingene fra brukerne, behandlerne og pårørende er særlig viktig. Videre peker han på at de som av ulike grunner ikke vil bruke medisiner på veien til bedre helse, må kunne få velge andre, gode tilbud innenfor rammen av det som er faglig forsvarlig.

Faglig forsvarlighet handler om dokumenterbar effekt og bivirkningsprofil.

Alternativ behandling har i mange tilfeller både dokumenterbar effekt, bivirkningsstudier, og tilbakemeldinger og erfaringer fra brukere.

Kutt i finansiering av akupunktur

Akupunktur benyttes på 37 prosent av norske sykehus, og argumentasjonen for innføring av metoden var nettopp dokumentert effekt i kliniske studier. På tross av dette, og at kronisk smerte har blitt et økende problem i Norge, kuttet Helsedirektoratet finansiering av akupunktur ved smerteklinikken på sykehuset Vestfold i år, med argumentasjon om at tilbudet ikke gis på de andre smerteklinikkene i Helse Sør-Øst.

Det er ingenting eksotisk med akupunktur. Akupunkturbehandling har en klar biomedisinsk forklaringsmodell er en godt dokumentert behandling hvor man kjenner bivirkningsprofilen. Behandlingsformen er svært godt dokumentert for kroniske smerter, og har i hendene til godt kvalifiserte utøvere, en trygg dokumentert bivirkningsprofil. Det er også gjort studier som viser at akupunktur har like god effekt som samtaleterapi ved moderate og alvorlige depresjoner.

Det er viktig at akupunktur tilbys av kvalifiserte behandlere og på grunn av lovverket og finansieringsmodell er det nødvendig med en autorisasjon av akupunktører som helsepersonell slik at den behandlingen som er anbefalt, blir tilgjengelig for pasientene. At akupunkturbehandlingen utøves av kvalifiserte utøvere med solid utdanning i faget, skaper også en trygghet for pasientene.

Akupunkturforeningen har levert søknad om autorisasjon som helsepersonell og håper norske myndigheter ser nødvendigheten og viktigheten av å autorisere akupunktører som helsepersonell.