Kvinnedagen – med fokus på kvinnehelse!

Kjære alle kvinner! Gratulerer med dagen!

Kvinnedagen 8. mars hvert år markeres for å sette fokus på kvinners kampsaker og rettigheter. Dagen får oss til å stoppe opp og reflektere over kvinners situasjon både lokalt og globalt. I den forbindelse ønsker vi i Akupunkturforeningen å fokusere på den norske kvinnehelsen.

I følge en rykende fersk kvinnehelserapport får ikke kvinner et like godt helsetilbud som menn. Dette til tross av at kvinner de siste 20 årene hatt rundt 2–3 prosent høyere sykefravær enn menn. Om lag 80 prosent av alle som har en autoimmun sykdom er kvinner, og sykdommene rammer tilsammen 5-10 prosent av befolkningen. Om lag 30 prosent av kvinner har til enhver tid langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet, og kvinner har en høyere grad av depresjon og generalisert angstlidelse. Jenter har også en betydelig høyere forekomst av spiseforstyrrelser enn gutter. Noen av forskjellene i legemeldt sykefravær mellom kvinner og menn i aldersgruppen 20–40 år, skyldes helseplager i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Må kjempe for å få helsehjelp

En del kvinner opplever at det tar svært lang tid å få riktig diagnose og noen erfarer at de må kjempe for å få riktig helsehjelp og omsorg. Studier viser at helsepersonell rangerer ulike diagnoser og sykdommer i et prestisjehierarki. Sykdommer som rammer mest kvinner, slik som fibromyalgi, angst nevrose og depressiv nevrose kommer langt nede i hierarkiet. Av pasienter med fibromyalgi, er 90 prosent kvinner.

Nær halvparten av de som deltok i en spørreundersøkelse mener at endometriose er en av sykdommene som har lavest status. Kvinnene plages med sterke smerter i mange år, før de får diagnosen. I følge kvinnehelserapporten tar det i Norge rundt fem år fra kvinner får de første symptomene, til de får diagnosen endometriose.

Vi trenger mer forskning på kvinnehelse

Det forskes for lite på sykdommer som rammer kvinner. Flere sykdommer som i hovedsak rammer kvinner, finnes det ikke retningslinjer for over hode, eller har retningslinjer som ikke har vært oppdatert på lang tid.

De sykdommene eller helseutfordringene som typisk rammer flest kvinner, og som er et kjent behov for mer kunnskap, er blant annet hjerte-kar sykdommer, kreft, muskel- og skjelettlidelser, langvarig smerte– og utmattelsestilstander, psykisk helse og helsen i ulike livsfaser (som reproduktiv fase, fødsler, overgangsalder og aldring). Mange kvinner sliter med sammensatte lidelser, for eksempel en kombinasjon av muskel- og skjelettsmerter, psykiske plager og andre diagnoser.

Endometriose antas å koste samfunnet rundt 13 milliarder kroner årlig bl.a. på grunn av sykemeldinger. Dette er kvinner med alvorlige smerter under menstruasjon, store blødninger, kroniske magesmerter, kvalme, fatigue, depresjon og har vansker med å bli gravid. Det er med glede at det nå skal forskes på menssmerter hos unge, men sjokkerende at Norge ikke har forsket på menstruasjonsrelaterte smerter hos ungdom i det hele tatt tidligere.

Et annet eksempel som fagmiljøene har lite kjennskap til er kroniske smerter i underlivet hos kvinner. Studier viser at 3–15 prosent av kvinner rapporterer om kroniske vulvasmerter, men det er sannsynligvis store mørketall da mange kvinner opplever skam knyttet til problemet. Tilbudet til kvinner som sliter med dette i Norge er altfor dårlig.

Mange bevis på effekt av akupunktur

Akupunktur blir i dag nevnt som behandling ved flere lidelser i nasjonale kliniske retningslinjer og veiledere. Dessverre er bevisene på effekten av akupunktur likevel lite brukt av helsepersonell og i helsepolitikken. Med den brede bruken av akupunktur i klinisk praksis, og med tanke på den raske økningen i interessen for forskning, er det viktig å bruke de mange bevisene som finnes i dag. Man bør også finne gode strategier for å implementere effektive akupunkturbehandlinger i helsevesenet, og etablere finansieringsmuligheter og forskningsagendaer, som inkluderer behandling med akupunktur.

Rosa sløyfe, et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen, har bevilget penger til et forskningsprosjekt som i disse dager forsker på om akupunkturbehandling kan redusere fatigue etter avsluttet brystkreftbehandling. Forskerne vil også registrere endringer av livskvalitet, angst og depresjon, antall hetetokter i løpet av et døgn og søvn – alle faktorer som flere forskere tror kan påvirke fatigue. Akupunktørene som utfører behandlingen er kvalifiserte akupunktører med solid utdanning (akupunktør MAF).

På tross av at akupunktur har lovende effekt ved mange tilstander som blant annet rammer kvinner, har eksisterende finansiering og forskningsinnsats på disse områdene likevel økt lite det siste tiåret.

Kvalifiserte akupunktører

Akupunktur er en trygg behandlingsform når den utføres av godt utdannede behandlere. Akupunktørene som er medlem i Akupunkturforeningen (MAF) har solid utdanning og kompetanse i akupunktur og som praktiserer etter en trygg og solid standard. Ved å søke på akupunktur.no, kan du sjekke om akupunktøren er medlem i Akupunkturforeningen.