Long Covid – kan akupunktur være et behandlingsalternativ?

Vi har alle blitt hardt rammet av Covid-19-pandemien. Tiltakene som ble innført var for å hindre spredning av viruset i befolkningen. Uten disse tiltakene ville sannsynligvis et svært høyt antall dødsfall blitt resultatet. Etter to år skiller Norge seg ut fra de fleste andre land med færre dødsfall enn normalt gjennom store deler av perioden.

Håpet fremover er at vaksiner og/eller effektive behandlinger på et tidspunkt vil gi oss en mer bærekraftig måte å leve med viruset på lang sikt. Noen tror at flokkimmunitet er veien å gå. Og selv om vaksiner viser seg effektive er det fortsatt spørsmål om verdien av slike tilnærminger ved fremtidige, forskjellige fremvoksende patogener, eller muterende koronavirusarter.

Koronatiltakene som ble innført i mars 2020 er nå fjernet i Norge, men i en risikovurdering anslår FHI at mellom 3 og 4 millioner vil være smittet av omikronvarianten frem til juni 2022. Omikrom ser ut til å gi mindre alvorlig sykdom, og de fleste som gjennomgår Covid-19 blir heldigvis friske, men noen får langvarige plager. Kronisk Covid eller long Covid defineres som symptomer som varer lengre enn 12 uker etter at vedkommende ble smittet av covid. De vanlige symptomene er:

  • nedsatt hukommelse
  • endret smak- og/eller luktesans
  • utmattelse/trøtthet
  • nedsatt evne til å tenke og konsentrere seg (såkalt «hjernetåke»)
  • tung pust

Her kan du se en youtube video fra WHO om long covid.

Forebygging av sykdom bør være hovedmål

Men hvordan kan vi forebygge? Vaksinasjon er selvsagt en mulighet og som påvirker kroppens evne til å bygge sitt eget immunforsvar. Det spekuleres også i om vitamin D kan være en mulig behandling for å forebygge Covid-19, og det foregår i dag et stort studie i Norge som undersøker om inntak av tran kan forebygge Covid -19.

Den eldgamle, men likevel kontinuerlig videreutviklede praksisen med akupunktur og østasiatisk medisin, er èn av mange tradisjonelle medisiner som har som hovedmål å forebygge sykdom. Men har vi noen bevis på at dette virker?

Det er stadig mer overbevisende, og flere bevis som viser at akupunktur, sammen med tilhørende øvelser som taiji og qigong, samt urtemedisin, er alle i stand til å balansere aktiviteten til vårt immunforsvar. Fokuset rettes mot nettopp ordet «balanse», som er spesielt viktig i sammenheng med Covid-19, hvor immunforsvaret hos noen alvorlig syke mennesker forårsaker en såkalt ‘cytokinstorm’. Denne overreaksjonen av immunsystemet kan, og har, ført til dødsfall.

Et økende antall studier viser at akupunktur påvirker immunsystemet, og i tillegg også kan ha en anti-inflammatorisk virkning. Denne effekten er spesielt nyttig i tilfeller av pasienter som lider av symptomer som er forårsaket av koronaviruset (Arranz 2007; Karst 2003; Karst 2010; Silvério-Lopes 2013; Pais 2014; Pavão 2010; Takahashi 2009; Wu 2016).

Disse studiene viser at nivåene av immune biomarkører, som T-lymfocytter (CD3+, CD4+), NK-celler, interleukiner (for eksempel IL8, IL17, IL2, IL 10) og makrofager, endres i en immunforsterkende, overreaksjonsdempende måte.

Studiene har med andre ord vist klare bevis på at akupunktur øker kroppens evne til å bekjempe infeksjoner, og samtidig roer ned kroppens sporadiske, men svært skadelige tendens til å overreagere.

I tillegg til disse direkte målbare markørene, har vitenskapelige studier vist at behandling med akupunktur kan redusere kroniske smerter, angst, depresjon og stress. Vi vet i dag at disse tilstandene har en klar og skadelig innvirkning på immunforsvaret vårt (MacPherson 2013; Hopton 2014; Smith 2018; Amorim 2018; Goyata 2016; Grant 2018; Chung 2018; Yin 2017).

Det kan også se ut til at yoga, meditasjon, mindfulness, taiji og qigong, noen urter og sopp, og EFT (Emotional Freedom Techniques) kan bidra til å redusere stress og angst. Det interessante er at flere av disse praksisene er basert på systemet med akupunkturkanaler (meridianer).

Behandling av mennesker med long Covid

Hovedmålet i en akupunkturbehandling vil i denne sammenheng selvsagt være å styrke folks motstand mot fremtidig infeksjon, men vi ser også behovet for et behandlingstilbud til de som sliter med langvarige symptomer på sykdommen.

En norsk studie av ikke-sykehusinnlagte fant ut av at personer som hadde hatt covid-19, rapporterte høyere forekomst av hjerne/nervesystem- og luftveisplager enn ikke-smittede personer, 12 måneder etter sykdommen. Forskjellen var størst for endret lukt og smak (covid-19 17 % mot ikke-smittet 0,3 %), nedsatt hukommelse (18 % mot 4 %), tung pust (11 % mot 1%) og utmattelse (17 % mot 4 %).

I koronastudien ble det også oppdaget at om lag 10 prosent av dem som hadde gjennomgått Covid-19, rapporterte om hukommelsesproblemer. I tillegg svarte 31 prosent at de opplevde utmattelse, 18 prosent at lukt og smak var endret, 14 prosent at de opplevde tungpustethet, 13 prosent opplevde konsentrasjonsvansker og at 42 prosent opplevde at helsetilstanden var dårligere.

Det kan se ut til at antistoffer i blodet kan spå risikoen for å utvikle langvarig sykdom etter Covid-19. Dette taler for at long Covid har med noe med immunsystemet å gjøre, men det er ennå usikkert hva som er mekanismene. Kanskje handler det om problemer i selve immunsystemet, eller at det fortsatt finnes virus i kroppen.

Akupunktur som er basert på østasiatiske modeller er en behandling som egner seg godt for å hjelpe mennesker med long Covid. Som vi allerede vet, behandles pasienter med mange, ofte kroniske tilstander, ved hjelp av en helhetlig tilnærming. Akupunktur bidrar med å støtte kroppens selvhelbredende evne til en generell forbedring. Denne tilnærmingen vil inkludere effektene på immunsystemet og inflammatoriske prosesser, som igjen kan spille en rolle i behandlingen av long Covid.

Effekt av akupunktur på long Covid?

Forskere har nå begynt å samle inn data som skal måle effekten av akupunktur på long Covid. Selv om det fortsatt er for tidlig å få noen resultater fra kliniske studier, er det allerede lagt merke til lovende respons fra enkeltsaker hos Akupunkturforeningens medlemmer (Akupunktør MAF). Mange av de vanlige symptomene, sett med long Covid, har vist seg å reagere på akupunktur i andre sammenhenger, som for eksempel blir presentert i faktaarkene.

I mars utarbeidet China Association of Acupuncture and Moxibustion retningslinjer for hvordan behandle Covid i alle stadier. Det er også en seksjon med anbefalinger som pasienten kan gjøre i tilfriskningsperioden, som for eksempel kostholdsråd, trening og råd for den mentale helsen og for velvære.

Det er eksisterende bevis på fordelene med akupunktur ved ulike symptomer som kan sees i sammenheng med Covid, men ingen betydelig forskning ennå for å støtte det som en behandling for mennesker med Covid. Det pågår i disse dager forsøk i Kina for å vurdere effektiviteten av akupunktur på noen aspekter av Covid-19. Vi avventer resultatene med stor interesse.

Akupunktør MAF – Akupunkturforeningens medlemmer

Akupunkturforeningen har over 400 medlemmer som er kvalifiserte akupunktører med solid utdanning og kompetanse i både akupunktur, anatomi, fysiologi og andre medisinske fag. Kravene for å bli medlem er 3-årig bachelorgrad studium i akupunktur på 180 studiepoeng, og 60 studiepoeng påbygning, der hovedfokuset er muskel- og skjelettplager, og forskning (tilsammen 240 stp).

Alle medlemmer plikter å følge Akupunkturforeningens yrkesetiske retningslinjer og hygieneregler, samt plikter å ha egen ansvarsforsikring. Dette er viktig med tanke på at akupunktør enda ikke er autoriserte som helsepersonell. Akupunkturforeningen har også eget pasientskadeutvalg som består av 3 leger.

Er du helsepersonell og ønsker å henvise pasienter til akupunktør, eller selv ønsker å gå til akupunktur, anbefaler vi å finne en akupunktør MAF på akupunktur.no. Får du ikke opp navnet til akupunktøren der, er vedkommende ikke medlem.

 

Deler av tekst er oversatt fra British Acupuncture Council.