Statsbudsjettet 2023 – Akupunkturforeningen på høring i Stortingets helse- og omsorgskomitè

I forbindelse med statsbudsjettet 2023 stilte Akupunkturforeningens leder, Guro Svenkerud Fresvik og nestleder Vibeke Fjeld, på åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomitè.

Fra nyttår 2022 ble det for første gang i historien innført 25 prosent merverdiavgift på behandling med akupunktur i Norge. Akupunkturforeningen har tidligere vist til at dette vil skape store konsekvenser og ulike problemstillinger.

I mars 2022 ba Stortinget regjeringen om å avklare hvilke av tjenestetilbyderne som er registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling, som kan anses å yte helsehjelp. Stortinget har bedt om at det gjøres en helhetlig gjennomgang av ordningene for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell, herunder en vurdering av hvilke grupper som skal omfattes av disse ordningene, og få fritak fra merverdiavgiftsloven.

Etter at prisen på akupunkturbehandling økte med 25 prosent fra 1. januar 2022 ser vi at pasienter i utsatte grupper ikke har råd til nødvendig helsehjelp. Tilbakemeldinger fra pasientorganisasjoner forteller at kroniske smertepasienter ikke lenger har råd til den behandlingen de trenger for å fungere i hverdagen.

Akupunkturforeningen ber om at det gjøres en merknad i statsbudsjettet om å gjeninnføre momsfritaket på akupunktur midlertidig, inntil spørsmålet om «momsfritak for de som kan sies å yte helsehjelp» blir avklart.

Akupunktører yter helsehjelp

Akupunktur er inkludert i faglige retningslinjer og behandlingsveiledere for over 30 tilstander/sykdommer og anbefales på bakgrunn av effekt, kostnadseffektivtet og lav bivirkningsprofil.

Sistnevnte er så fremt akupunktøren har tilstrekkelig utdanning.

Pasienter mottar behandling av dårlig kvalitet

Behandlergrupper med momsfritak og helgekurs i bruk av nåler kan nå gi «akupunkturbehandling» til 25 prosent lavere pris enn en utdannet akupunktør MAF. Dette går ut over både kvaliteten på akupunkturbehandlingen og pasientsikkerheten. Dette er også i strid med prinsippet om skattemessig nøytralitet.

Redusert tilbud av kvalifiserte akupunktører

Som følge av ulike konkurransevilkår og redusert driftsgrunnlag har mange akupunktører valgt å trappe ned eller legge ned sin virksomhet etter at MVA-fritaket ble fjernet. Det er nå ingen nye studenter på det NOKUT-godkjente studiet ved Høyskolen Kristiania.