Verdensdagen for psykisk helse 2018 – vær raus

Siden 1992 har 10. oktober blitt markert som Verdensdagen for psykisk helse i over 150 land.

Psykisk helse handler om tanker og følelser. En god balanse mellom disse gjør det lettere å mestre hverdagen, på godt og vondt. Dessverre er det mange som sliter med psykiske plager.

Det er vanlig å dele årsaker til psykiske lidelser inn i tre ulike kategorier:

  • Forhold som gjør oss sårbare for å utvikle psykisk lidelse senere i livet
  • Forhold som bidrar til at en psykisk lidelse utløses
  • Forhold som bidrar til å opprettholde problemene

I Ungdata 2017 svarer mange unge at de opplever et press om å prestere og å være best på mange områder, noe som kan føre til angst, stress og depresjon. Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Årets ungdata-rapport viser en økning av antall ungdommer som strever med psykiske helseplager. Rapporten viser også at ensomhetstallene aldri har vært høyere siden Ungdata startet i 2010. Dette er tankevekkende og i følge helsenorge.no er det flere enn hver femte av oss som føler seg ensomme.

En følelse av ensomhet er smertefull og gjør oss sårbare for psykiske lidelser. Medlemsorganisasjonen mentalhelse.no har følgende motto: «Hver gang en smerte deles med noen, mister den litt av sin kraft». Mottoet passer spesielt godt til temaet for årets verdensdag for psykisk helse; «VÆR RAUS». Raushet handler om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake. Det dreier seg om å akseptere at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gi rom for egne og andres ulikheter.

Frilansskribent og journalist Kathrine Aspaas har beskrevet betydningen av raushet godt:

«Raushet er å unne andre suksess.
Raushet er å våge åpenhet.
Raushet er å lytte til andre.
Raushet er å våge å feile.
Raushet er å tillate andre å feile.
Raushet er å hjelpe andre.
Raushet er å ta et skritt tilbake før vi dømmer andre.
Raushet er å tilgi oss selv – og andre.
Raushet er å konfrontere med vennlighet.
Raushet er å sette grenser med vennlighet.
Raushet er å takke vennlig nei til det som ikke gir oss glede.»

Akupunkturforeningen vil med dette ønske dere alle en riktig god psykisk helse! Vær raus, både med deg selv og andre.

 

Innlegg skrevet av styreleder Jeanette Johannessen