Spørsmål fra helsepersonell

Virkningsmekanismer

Hva skjer i kroppen under akupunktur? Lokalt Når en nål penetrerer huden og roteres, vil det oppstå en irritasjon i vevet på stikk stedet. Dette fører til utskillelse av utallige biokjemiske signalsubstanser, som i detalj diskuteres i en artikkel publisert i det fagfellevurdere tidsskriftet Evidence-Based Complemetary and Alternative Medicine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22474503 Kort oppsummert skjer følgende i […]

Les mer

Hva er tradisjonell kinesisk medisin?

Det skilles gjerne mellom klassisk eller tradisjonell kinesisk medisin og medisinsk akupunktur. Klassisk eller tradisjonell kinesisk akupunktur baserer seg på en kunnskapsbase og teorier som er utviklet og revidert gjennom mange år og som viderefører en for oss kanskje arkaisk epistemologi – i tillegg benyttes også kunnskap og teorier innen konvensjonell medisin.

Les mer

Hvordan stilles en kinesisk medisinsk diagnose?

Under første konsultasjon blir det foretatt et grundig intervju som sammen med de funnene man gjør i klinisk undersøkelse; som i kinesisk medisin er: observasjon, palpasjon, pulstagning og observasjon av tunge, og gir akupunktøren et grunnlag for å stille diagnose. Opplysningene som kommer frem blir ført i en journal – enten elektronisk eller på papir. […]

Les mer

Pasientsikkerhet

Akupunktur er en svært trygg behandlingsform når den utføres av godt utdannede behandlere som praktiserer etter trygg og solid standard. Sammenlignet med vestlig medisin er akupunktur mindre risikofylt, men skadene som kan forekomme er potensielt fatale. Den alvorligste skaden er punktering av indre organer. Det kan være en fare for infeksjon og overføring av smittsomme […]

Les mer

Hva skjer under akupunkturbehandling?

I akupunkturbehandlingen brukes svært tynne sterile engangsnåler som stikkes inn i spesielle punkter som finnes spredt i et system over hele kroppen. Vi har i underkant av fire hundre slike akupunkturpunkter på kroppen. Det er viktig at nålene stikkes inn på riktig måte – i forhold til retning og dybde. Akupunkturforeningen stiller strenge krav til […]

Les mer

Hva er medisinsk akupunktur?

Den medisinske akupunkturen behandler i stor grad kun smertetilstander ved hjelp av nåleteknikker som triggerpunktbehandling og dry-needling, og baserer seg på teorier innen vestlig medisin. Medlemmer av Akupunkturforeningen er opplært i både tradisjonell kinesisk medisin og medisinsk akupunkturbehandling.

Les mer

Hva er akupunktur?

Akupunktur er et praktisk og tradisjonsrikt fag med røtter så langt tilbake som 2000 år og som sannsynligvis er det eldste medisinske systemet vi kjenner til. Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus; nål/spiss, og punktur; punktere/stikke. Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming. Den eldste skriftlige kilden funnet som nevner […]

Les mer

Akupunkturforeningens forskningsfond

Akupunkturforeningen mener at mer og bedre forskning på akupunktur er viktig, både for vitenskapelig å verifisere det erfaringen har vist oss, og for å skaffe ny kunnskap. Akupunkturforeningen ønsker å stimulere til at gode og relevante studier på akupunktur blir gjennomført og har gjennom mange år derfor bygget opp et forskningsfond. Hvert år deler Akupunkturforeningen […]

Les mer

Doktorgrader i akupunktur

Jill Brook Hervik disputerte onsdag 7. juni 2017 for PhD-graden ved Institutt for klinisk medisin, onkologi med avhandlingen: ”Acupuncture for the treatment of hot flashes in breast cancer patients”. Studien konkluderer at akupunktur er et trygt behandlingsalternativ for brystkreftopererte kvinner som plages av hetetokter, og kan være et bidrag til at antiøstrogenmedisineringen ikke avsluttes for […]

Les mer

Er det noen bivirkninger forbundet med akupunktur?

Studier viser at akupunktur er en trygg behandlingsform utført av kvalifiserte akupunktører som praktiserer etter trygge og solide standarder (MacPherson 2001). Akupunkturforeningen stiller strenge krav til sine medlemmer når det gjelder forståelse og kunnskap i både biomedisin, men også i kinesisk medisinsk teori og kunnskap, i tillegg til kompetanse i farlige og sikre innstikk og […]

Les mer

Oppslagsverk

Lurer du på noe? Her kan du søke i vårt oppslagsverk etter informasjon relatert til akupunktur.