Statsbudsjettet 2023 – ber om at momsfritaket på akupunktur gjeninnføres

Fra nyttår 2022 ble det for første gang i historien innført 25 prosent merverdiavgift på behandling med akupunktur i Norge. Akupunkturforeningen har tidligere vist til at dette vil skape store konsekvenser og ulike problemstillinger.

Akupunktur er inkludert i faglige retningslinjer og behandlingsveiledere for over 30 tilstander/sykdommer og anbefales på bakgrunn av effekt, kostnadseffektivtet og lav bivirkningsprofil.

Fremskrittspartiet FrP og Pasientfokus fremmer følgende forslag i forbindelse med statsbudsjettet for 2023:

«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Pasientfokus mener det har fått uheldige konsekvenser for både behandlere og brukere at momsfritaket for akupunktur er fjernet. Disse medlemmer viser til at akupunktur blir nevnt som behandling i flere veiledere og Norsk Legemiddelhåndbok. Disse medlemmer påpeker at 37 pst. av landets sykehus tilbyr akupunktur som behandlingsform

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn:

«Stortinget ber regjeringen om å gjeninnføre momsfritaket for akupunkturbehandling midlertidig fra 1. januar 2023, i påvente av regjeringens utkvittering av anmodningsvedtak nr. 328 og nr. 417.»

Les mer her, for mer informasjon rundt denne saken.