Akupunkturens uke 2020: Stolt akupunktør MAF

Akupunktør MAF

Akupunkturens uke arrangeres samtidig i alle de nordiske landene 14.-20. september 2020.

 

Den største gleden ved å jobbe som akupunktør er utvilsomt responsen fra pasientene. Meningen det gir å bruke kompetansen sin til å gjøre livet bedre og lettere for folk. Det motiverer medlemmene våre til å gjøre sitt ytterste hver eneste dag – i by og bygd utover vårt langstrakte land. Og den innsatsen er vi stolte av! Denne uka deler vi noen inntrykk fra deres arbeidshverdag.

I pasientenes tjeneste

Hvorfor velger noen å satse på et yrke med lang utdanning og mindre forutsigbare rammebetingelser? Hva gir motivasjon til å fortsette arbeidet år etter år, til tross for slike praktiske utfordringer?

Spør du våre medlemmer tar det ikke lang tid å få svar:

Pasientene! De gode tilbakemeldingene!

Gleden når helseplager lindres og minskes. Å se folk komme tilbake i arbeid og kunne drive med det de liker igjen. Å få brukt sin kompetanse til nytte for andre.

Få ting er mer meningsfylt enn det.

Hverdagen som akupunktør byr på varierte utfordringer og spennende menneskemøter. Derfor er vi svært stolte over medlemmene våre og den jobben de gjør, for alle de som kommer inn døra på klinikkene deres.

Et viktig supplement til det offentlige helsetilbudet

Det fremsettes mange uriktige påstander om hva akupunktur er og hvordan faget utøves. La oss derfor presisere; Akupunkturforeningen mener ikke at akupunktur er løsningen på ethvert helseproblem. Ei heller noe som bør anbefales i alle tilfeller.

Derimot vet vi at akupunktur ofte kan være et godt supplement til det eksisterende behandlingstilbudet. Spesielt der dette er mangelfullt eller medfører høy risiko for bivirkninger. Dette gjelder blant annet mange typer muskel- og skjelettplager (som står for en stor andel av langtidssykemeldinger).

Her har våre medlemmer bidratt med sin kompetanse og erfaring i lang tid.

Undersøkelser viser at akupunktur er den nest mest brukte komplementære behandlingsformen i Norge.(1) Nå ser vi at akupunktur i tillegg inkluderes i stadig flere offentlige kliniske retningslinjer og veiledninger i Norge, blant annet som et mulig behandlingstiltak ved hodepine, migrene, kroniske korsryggsmerter, nakkesmerter, kjeveleddsmerter, bekkenløsning og kvalme.(2-8)

Pasientene fortjener muligheten til å kunne velge den behandlingen som er mest nyttig og skånsom for hver enkelt. Derfor jobber Akupunkturforeningen for økt kunnskapsutveksling, god dialog med andre helsearbeidere og tydelige krav til yrkeskompetanse.

Nødvendige krav til faglig kompetanse

En studie i regi av NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ medisin) viste blant annet at «akupunktørene var den yrkesgruppen som hyppigst søkte forskningsbasert informasjon».(9) Slike funn er ikke tilfeldig. Akupunkturforeningen stiller høye krav til utdanning og yrkesutøvelse. Våre medlemmer har mange års utdannelse med vekt på både medisinske fag, helseetikk, hygiene og akupunkturfaglig teori og praksis.

Medlemskap forutsetter en fireårig offentlig godkjent bachelorgrad med ettårig påbygging.

Dessverre stiller myndighetene ingen utdanningskrav til terapeuter som behandler med nåler, og mange tilbyr nålebehandling uten nødvendige kvalifikasjoner. Derfor jobber Akupunkturforeningen for en autorisasjon av akupunktører som helsepersonell – så vi får en lovregulering som ivaretar pasientsikkerheten og behandlingskvaliteten slik som i mange andre land.

I mellomtiden kan du sikre deg god og trygg akupunkturbehandling ved å gå til en akupunktør MAF (medlem av Akupunkturforeningen).

Kilder:

  1. NAFKAM: NAFKAM-undersøkelsen 2018 – infografikk
  2. Norsk legemiddelhåndbok: Spenningshodepine
  3. Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL): Migrene
  4. Norsk legemiddelhåndbok: Nakke-, ryggsmerter
  5. Helsedirektoratet: Temporomandibuær dysfunksjon
  6. Norsk legemiddelhåndbok: Bekkenløsning
  7. Norsk legemiddelhåndbok: Kvalme
  8. NAFKAM: Hva vet vi egentlig om alternativ behandling ved kreft?