Kategori: Definisjon

Helsepolitisk barometer 2022: Helse og omsorg er igjen hva flest mener regjeringen bør prioritere i statsbudsjettet

Torsdag 7. april 2021 ble ferske resultater fra Helsepolitisk barometer 2022 presentert. Slik som i fjor, viser undersøkelsen at Helse og omsorg er det flest mener regjeringen bør prioritere i statsbudsjettet. Helsepolitisk barometer er en uavhengig undersøkelse, og formålet er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Vi refererer til noen av svarene i undersøkelsen: […]

Definisjon, Nyhet, Spørsmål og svar Publisert: 19. april 2022

Momsfri akupunktur og autorisasjon – Stortinget ber regjeringen om å avklare

Det har aldri vært moms på akupunktur tidligere, men i statsbudsjettet for 2022 ble det foreslått av den forrige regjeringen at akupunktur skulle bli momsbelagt fra nyttår. Akupunkturforeningen har siden da jobbet med å informere den nye regjeringen og Stortingspolitikerne til å forstå konsekvensen av dette forslaget. Akupunkturforeningen venter også fremdeles på et faglig begrunnet svar […]

Definisjon, Nyhet, Spørsmål og svar Publisert: 3. mars 2022

Moms på akupunktur – politisk vurdering som ligger utenfor skatteetatens ansvarsområde

I statsbudsjettet for 2022 ble det foreslått av den forrige regjeringen at akupunktur skulle bli momsbelagt fra nyttår. Akupunkturforeningen har siden da jobbet med å informere den nye regjeringen og Stortingspolitikerne til å forstå konsekvensen av dette forslaget, og deltok blant annet på høringen i Stortingets helse- og omsorgskomite i forbindelse med statsbudsjettet. Moms på […]

Definisjon, Nyhet, Spørsmål og svar Publisert: 31. januar 2022

Kommune sparte 320 sykepengedager ved hjelp av akupunktur

I snitt utgjør muskel- og skjelettplager seks av ti legemeldte fraværsdager på landsbasis. I september 2018 inngikk Rørvik Akupunktur en samarbeidsavtale med daværende Vikna kommune. Prosjektet gikk ut på om behandling med akupunktur kunne redusere sykefraværet hos de ansatte. I løpet av 15 måneder fikk de ansatte tilbud om inntil fem behandlinger med akupunktur, dekket […]

Definisjon, Nyhet, Spørsmål og svar Publisert: 19. desember 2021