Kategori: Nyhet

Kan akupunktur sidestilles med allergimedisin ved allergisk rhinitt?

Rundt 10-25 prosent av oss vil oppleve symptomer på allergisk rhinitt i løpet av livet. Symptomene er nesetetthet, rennende nese, kløe i nesen og nysing, og ofte kan man utvikle allergisk konjunktivitt (øyekatarr). Behandlingen går i å lindre symptomer og består ofte av nesespray, øyedråper og allergitabletter (antihistaminer). Antihistaminer, som for eksempel Cetirizin (Zyrtec, Cetirizin) […]

Nyhet, Nyheter lukket Publisert: 8. april 2024

Flest kvinner enn menn lever med langvarig smerte, og bruken av opioider øker

I følge Folkehelserapporten oppgir omtrent hver tredje voksne nordmann å ha langvarig smerte, og kvinner er overrepresenterte. Smertetilstander som rammer kvinner spesielt, får for lite oppmerksomhet fra helsevesenet. Vi vet at konsekvensene av langvarig smerte, gjenspeiles i uførestatistikken og sykefraværet i Norge. Det er for lengst på tide å sette søkelyset på hvordan kvinner kan […]

Nyhet Publisert: 6. mars 2024

Ny meta-analyse: Akupunktur kan være til hjelp for kvinner med endometriose

Omtrent 6-10% av den generelle fertile kvinnelige befolkningen har endometriose. Endometriose er en inflammatorisk tilstand som ofte fører til smertefull menstruasjon, lave magesmerter og kraftig mensblødning. Tilstanden er en kronisk sykdom som kan påvirke hele kroppen. Smerter før menstruasjonen og ved eggløsning kan også forekomme. Noen opplever smerter konstant eller periodevis med forverring av smertene. […]

Nyhet Publisert: 4. desember 2023

Akupunktur er en trygg behandlingsform – når den utøves av godt kvalifiserte akupunktører

16. november markeres verdensdagen for akupunktur og Akupunkturforeningen inviteres til å delta i ETCMA sin markering. Målet med dagen er å øke bevisstheten om akupunktur, som har blitt anerkjent av UNESCO som en ikke-materiell menneskelig kulturskatt. Rollen til ETCMA er å fremme en bredere anerkjennelse og aksept av tradisjonell kinesisk medisinske-terapier, og representerer godt kvalifiserte […]

Nyhet Publisert: 14. november 2023

Ingen avklaring for akupunkturfaget i statsbudsjettet

Akupunkturforeningen jobber stadig opp mot norske myndigheter for å få en avklaring i «moms-spørsmålet». Etter at akupunkturbehandling ble momspliktig fra 1. januar 2022 har utdannede akupunktører mistet mye av grunnlaget for sin drift, og pasienter har mistet tilgang på nødvendig helsehjelp. Samtidig kan andre behandlergrupper tilby ukvalifisert akupunkturbehandling mva-fritt til sine kunder. Regjeringens forslag til […]

Nyhet Publisert: 17. oktober 2023