Oppslagsverk

Virkningsmekanismer

Hva skjer i kroppen under akupunktur? Lokalt Når en nål penetrerer huden og roteres, vil det oppstå en irritasjon i vevet på stikk stedet. Dette fører til utskillelse av utallige biokjemiske signalsubstanser, som i detalj diskuteres i en artikkel publisert i det fagfellevurdere tidsskriftet Evidence-Based Complemetary and Alternative Medicine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22474503 Kort oppsummert skjer følgende i […]

Definisjon, Spørsmål og svar Publisert: 15. november 2017

Er det noen bivirkninger forbundet med akupunktur?

Studier viser at akupunktur er en trygg behandlingsform utført av kvalifiserte akupunktører som praktiserer etter trygge og solide standarder (MacPherson 2001). Akupunkturforeningen stiller strenge krav til sine medlemmer når det gjelder forståelse og kunnskap i både biomedisin, men også i kinesisk medisinsk teori og kunnskap, i tillegg til kompetanse i farlige og sikre innstikk og […]

Definisjon, Spørsmål og svar Publisert: 26. september 2017

Organisasjonen

Akupunkturforeningens høyeste organ er landsmøtet, som velger hvem som skal sitte i de forskjellige verv i styret, faglig utvalg, etisk råd, etter- og videreutdanningsutvalget og valgkomiteen. Styret ansetter generalsekretær som er leder av Akupunkturforeningens sekretariat. Det er styret som utnevner bivirkningsnemda (pasientskadeutvalget). Akupunkturforeningens sekretariat: Generalsekretær Erik Nygaard, tlf: 22 41 78 88, epost: erik@akupunktur.no

Definisjon Publisert: 20. september 2017