Oppslagsverk

Pasientinformasjon: Kvalme/oppkast og akupunktur

Kvalme er et vanlig symptom ved en rekke ulike sykdommer og tilstander. Her beskrives kvalme og oppkast etter operasjoner, ved cellegift og svangerskap. Mange pasienter som får cellegift blir kvalme og kaster opp (1,2). Symptomene kan være alvorlige og svekke pasientens livskvalitet (3). Mange får også følelsesmessig utmattelse (4), og økte kreftrelaterte symptomer slik som […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 21. juni 2018

Faktaark: Kvalme/oppkast og akupunktur

Mange pasienter som gjennomgår cellegift erfarer kvalme og oppkast (1,2). Symptomene kan være alvorlige og svekke pasientens livskvalitet (3). Mange opplever følelsesmessig utmattelse (4), og økte kreftrelaterte symptomer slik som kakeksi, slapphet og generell svakhet (5,6). Postoperativ kvalme og oppkast (PONV) er vanlige plager etter generell, regional eller lokal anestesi (7). Disse symptomene kan forekomme […]

Definisjon, Lidelse - helsepersonell, Spørsmål og svar Publisert: 21. juni 2018

Faktaark: Frozen shoulder og akupunktur

Frossen skulder (adhesiv kapsulitt) er en vanlig, smertefull og noen ganger invalidiserende tilstand som kan vare i måneder eller år. Rundt 2% av voksne (1) får frozen shoulder. De karakteristiske symptomene er smerte, stivhet og begrensning i både aktive og passive skulderbevegelser (spesielt ekstern rotasjon av leddet)(2). Dette kan være alvorlig nok til å gjøre […]

Definisjon, Lidelse - helsepersonell, Spørsmål og svar Publisert: 4. juni 2018

Faktaark: Irritabel tarmsyndrom (IBS) og akupunktur

IBS er en fellesbetegnelse på symptomer og plager som har med fordøyelsen å gjøre, som kronisk magesmerte, oppblåsthet, luft/flatulens og forstyrret avføringsmønster med diaré eller forstoppelse. Det er en funksjonell forstyrrelse i tarmen, som forekommer i fravær av synlig strukturell abnormalitet (1). IBS kan forklares med at hjernen sender unormale signaler til tarmen. Dette kan […]

Definisjon, Lidelse - helsepersonell, Spørsmål og svar Publisert: 23. mai 2018