Oppslagsverk

Pasientinformasjon: Sykdommer i mage-tarmkanalen og akupunktur

Rundt 2-4 av 1000 personer i Nord-Europa har Ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom (1). Begge sykdommene er kroniske gjentagende inflammatoriske sykdommer i mage-tarmkanalen med flere felles kliniske funn. Disse sykdommene har ulike risikofaktorer, genetikk, immunologi, anatomi og histologi og effekten av behandlingen er forskjellig (2). Behandling av Ulcerøs kolitt og Crohns omfatter medisinske og kirurgiske […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 12. august 2019

Faktaark: Sykdommer i mage-tarmkanalen og akupunktur

Rundt 2-4 av 1000 personer i Nord-Europa har Ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom (1). Begge sykdommene er kroniske gjentagende inflammatoriske sykdommer i mage-tarmkanalen med flere felles kliniske funn. Disse sykdommene har ulike risikofaktorer, genetikk, immunologi, anatomi og histologi og effekten av behandlingen er forskjellig (2). Behandling av Ulcerøs kolitt og Crohns omfatter medisinske og kirurgiske […]

Definisjon, Lidelse - helsepersonell, Spørsmål og svar Publisert: 8. august 2019

Pasientinformasjon: Idrettskader og akupunktur

Skader som har oppstått i forbindelse med idrett kan være alt fra mindre tåskader til store komplekse traumer. Det mest vanlige er bløtvevsskade, men beinbrudd kan også forekomme. Forstuing, overstrekk eller blåmerker er eksempler på bløtvevsskade. Enhver bløtvevsskade kan føre til en ømhet, hevelse, hematom, arr, fibrose og tap av funksjon. De vanligste idrettsskader skjer […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 6. august 2019

Faktaark: Idrettskader og akupunktur

Skader som har oppstått i forbindelse med idrett kan være alt fra mindre tåskader til store komplekse traumer. Det mest vanlige er bløtvevsskade, men beinbrudd kan også forekomme. Forstuing, overstrekk eller blåmerker er eksempler på bløtvevsskade. Enhver bløtvevsskade kan føre til en ømhet, hevelse, hematom, arr, fibrose og tap av funksjon. De vanligste idrettsskader skjer […]

Definisjon, Lidelse - helsepersonell, Spørsmål og svar Publisert: 24. mai 2019

Pasientinformasjon: Høyt blodtrykk (hypertensjon) og akupunktur

Hypertensjon er en viktig risikofaktor på verdensbasis for slag (både hjerneinfarkt og hjerneblødning), myokardialt infarkt, hjertesvikt, kronisk nyresykdom, perifer vaskulær sykdom, kognitiv svikt og for tidlig død (1). Hvis tilstanden er ubehandlet skjer ofte en progressiv økning i blodtrykket, noe som kan resultere i en behandlingsresistent tilstand på grunn av skader i blodårer og nyrevev […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 12. mai 2019

Faktaark: Hypertensjon (høyt blodtrykk) og akupunktur

Hypertensjon er en viktig risikofaktor på verdensbasis for slag (både hjerneinfarkt og hjerneblødning), myokardialt infarkt, hjertesvikt, kronisk nyresykdom, perifer vaskulær sykdom, kognitiv svikt og for tidlig død (1). Hvis tilstanden er ubehandlet skjer ofte en progressiv økning i blodtrykket, noe som kan resultere i en behandlingsresistent tilstand på grunn av skader i blodårer og nyrevev […]

Definisjon, Lidelse - helsepersonell, Spørsmål og svar Publisert: 23. april 2019

Pasientinformasjon: Øvre luftveisinfeksjon og akupunktur

Akutt øvre luftveisvirusinfeksjon er den sykdommen som hyppigst rammer mennesker (1). Småbarn har i gjennomsnitt 7-9 forkjølelser i året, mens voksne har ca. 1-2 forkjølelser per år (2). Forkjølelse er oftest forårsaket av rhinovirus (3). Det er en mild sykdom med kort forløp hvor tidlige symptomer er: hodepine, nysing, frysing, sår hals og etterhvert utvikles […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 9. april 2019