Oppslagsverk

Pasientinformasjon: Menstruasjonssmerter/dysmenorè og akupunktur

Dysmenoré betyr smertefull menstruasjon, og det skilles mellom primær dysmenorè (dvs. uten noe organisk patologi) og sekundær dysmenorè (dvs. assosiert med en patologisk tilstand, slik som endometriose eller ovariecyster). Smerten varer vanligvis mellom 8 -72 timer (1). Unge kvinner har større sannsynlighet for sterke menstruasjonssmerter, enn litt eldre kvinner som har primær dysmenoré. Primær dysmenoré […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 8. juli 2020

Faktaark: Menstruasjonssmerter/dysmenoré og akupunktur

Dysmenoré betyr smertefull menstruasjon, og det skilles mellom primær dysmenorè (dvs. uten noe organisk patologi) og sekundær dysmenorè (dvs. assosiert med en patologisk tilstand, slik som endometriose eller ovariecyster). Smerten varer vanligvis mellom 8 -72 timer (1). Unge kvinner har større sannsynlighet for sterke menstruasjonssmerter, enn litt eldre kvinner som har primær dysmenoré. Primær dysmenoré […]

Definisjon, Lidelse - helsepersonell, Spørsmål og svar Publisert: 6. juli 2020

Pasientinformasjon: Tennisalbue og akupunktur

Tennisalbue (lateral epikondylitt) er en svært vanlig belastningsskade som gir smerter på utsiden av albuen. Golf albu (medial epikondylitt) gir smerter på innsiden av albuen. Epikondylitt er et resultat av at senene som har sitt utspring på utsiden/innsiden av albuen, utsettes for overbelastning og forekommer vanligvis som følge av gjentatte, ensidige bevegelser. Tennisalbue er en meget vanlig tilstand, mens golfalbue er langt sjeldnere. De fleste som plages med epikondylitt er mellom 30 og 60 år […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 24. juni 2020

Faktaark: Tennisalbue og akupunktur

Tennisalbue (lateral epikondylitt) er en svært vanlig belastningsskade som gir smerter på utsiden av albuen. Golf albu (medial epikondylitt) gir smerter på innsiden av albuen. Epikondylitt er et resultat av at senene som har sitt utspring på utsiden/innsiden av albuen, utsettes for overbelastning og forekommer vanligvis som følge av gjentatte, ensidige bevegelser. Tennisalbue er en meget vanlig tilstand, mens golfalbue er langt sjeldnere. De fleste som plages med epikondylitt er mellom 30 og 60 år […]

Definisjon, Lidelse - helsepersonell, Spørsmål og svar Publisert: 24. juni 2020

Pasientinformasjon: Søvnløshet og akupunktur

Insomni, eller søvnløshet, er den vanligste søvnforstyrrelsen. Søvnløshet som ikke skyldes en organisk årsak er definert som en tilstand av utilfredsstillende mengde og/eller søvnkvalitet som varer i en lengre periode (1). Insomni kjennetegnes av dårlig, eller lite søvn, enten på grunn av innsovningsvansker, urolig nattesøvn, tidlig oppvåkning på morgenen eller at man opplever at søvnen […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 15. juni 2020

Faktaark: Søvnløshet og akupunktur

Insomni, eller søvnløshet, er den vanligste søvnforstyrrelsen. Søvnløshet som ikke skyldes en organisk årsak er definert som en tilstand av utilfredsstillende mengde og/eller søvnkvalitet som varer i en lengre periode (1). Insomni kjennetegnes av dårlig, eller lite søvn, enten på grunn av innsovningsvansker, urolig nattesøvn, tidlig oppvåkning på morgenen eller at man opplever at søvnen […]

Definisjon, Lidelse - helsepersonell, Spørsmål og svar Publisert: 15. juni 2020

Faktaark: Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) og akupunktur

Smerter i ansiktet kommer ofte fra en lidelse i kjeveleddet (temporomandibulære ledd; TMJ). Smertene kan forekomme i kjeveleddet, tyggemuskulatur, ansikt, hode og hos noen i øret. Mange behandlere stiller diagnosen TMD som en enkelt sykdom, men det er viktig å skille mellom de forskjellige formene for smerter i ansiktet. Ulike underdiagnoser kan f.eks være myofascial […]

Definisjon, Lidelse - helsepersonell, Spørsmål og svar Publisert: 19. mai 2020