Oppslagsverk

Pasientinformasjon: Angstlidelser og akupunktur

Angstlidelse er en tilstand der hovedsymptomet er angst eller frykt. Symptomene utløses lett og reaksjonen er sterkere enn det situasjonen tilsier. Hjertebank, skjelving, svette, brystsmerter, svimmelhet og pusteproblemer er vanlige symptomer ved angst. Ca 25% av befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet (2). Angstlidelser deles ofte inn i undergruppene separasjonsangst, spesifikke […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 13. september 2018

Faktaark: Angstlidelser og akupunktur

Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander hvor hovedsymptomet er angst eller frykt. Symptomer som muskelsmerter, hodepine, tretthet, irritabilitet, tristhet, nummenhet i hender og føtter, svetting, skjelvinger og rykninger, pustevansker, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer er ofte andre symptomer som følger frykten. Rundt en fjerdedel av befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet, og ca. […]

Definisjon, Lidelse - helsepersonell, Spørsmål og svar Publisert: 6. september 2018

Pasientinformasjon: Cystitt/blærekatarr og akupunktur

Cystitt eller blærekatarr, som også kalles nedre urinveisinfeksjon, er oftest en bakteriell infeksjon i nedre urinveier. Cystitt er svært vanlig og utgjør omtrent 3,5 prosent av alle henvendelsene i allmennpraksis. I aldersgruppen 26 til 30 år er det 100 ganger så mange kvinner som menn som har urinveisinfeksjon. Typiske symptomer er smerter, svie ved vannlating og hyppig […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 18. juli 2018

Faktaark: Cystitt/blærekatarr og akupunktur

Cystitt eller blærekatarr, som også kalles nedre urinveisinfeksjon, er oftest en bakteriell infeksjon i nedre urinveier. Cystitt er svært vanlig og utgjør omtrent 3,5 prosent av alle henvendelsene i allmennpraksis. I aldersgruppen 26 til 30 år er det 100 ganger så mange kvinner som menn som har urinveisinfeksjon. Typiske symptomer er smerter, svie ved vannlating og hyppig […]

Definisjon, Lidelse - helsepersonell, Spørsmål og svar Publisert: 18. juli 2018

Pasientinformasjon: Kvalme/oppkast og akupunktur

Kvalme er et vanlig symptom ved en rekke ulike sykdommer og tilstander. Her beskrives kvalme og oppkast etter operasjoner, ved cellegift og svangerskap. Mange pasienter som får cellegift blir kvalme og kaster opp (1,2). Symptomene kan være alvorlige og svekke pasientens livskvalitet (3). Mange får også følelsesmessig utmattelse (4), og økte kreftrelaterte symptomer slik som […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 21. juni 2018

Faktaark: Kvalme/oppkast og akupunktur

Mange pasienter som gjennomgår cellegift erfarer kvalme og oppkast (1,2). Symptomene kan være alvorlige og svekke pasientens livskvalitet (3). Mange opplever følelsesmessig utmattelse (4), og økte kreftrelaterte symptomer slik som kakeksi, slapphet og generell svakhet (5,6). Postoperativ kvalme og oppkast (PONV) er vanlige plager etter generell, regional eller lokal anestesi (7). Disse symptomene kan forekomme […]

Definisjon, Lidelse - helsepersonell, Spørsmål og svar Publisert: 21. juni 2018

Faktaark: Frozen shoulder og akupunktur

Frossen skulder (adhesiv kapsulitt) er en vanlig, smertefull og noen ganger invalidiserende tilstand som kan vare i måneder eller år. Rundt 2% av voksne (1) får frozen shoulder. De karakteristiske symptomene er smerte, stivhet og begrensning i både aktive og passive skulderbevegelser (spesielt ekstern rotasjon av leddet)(2). Dette kan være alvorlig nok til å gjøre […]

Definisjon, Lidelse - helsepersonell, Spørsmål og svar Publisert: 4. juni 2018

Faktaark: Irritabel tarmsyndrom (IBS) og akupunktur

IBS er en fellesbetegnelse på symptomer og plager som har med fordøyelsen å gjøre, som kronisk magesmerte, oppblåsthet, luft/flatulens og forstyrret avføringsmønster med diaré eller forstoppelse. Det er en funksjonell forstyrrelse i tarmen, som forekommer i fravær av synlig strukturell abnormalitet (1). IBS kan forklares med at hjernen sender unormale signaler til tarmen. Dette kan […]

Definisjon, Lidelse - helsepersonell, Spørsmål og svar Publisert: 23. mai 2018