Undersøkelser viser økt stress og bekymring i befolkningen

Verdens lykkerapport for 2022 viser at stress og bekymring i befolkningen har økt i hele verden de siste 10 årene. Undersøkelsen viser at unge har fått det verre, mens de over 60 har fått det bedre, noe som også norske undersøkelser viser.

I følge en stor undersøkelse i Norge har det vært en trist utvikling for unge de siste ti årene, og at plager som depresjon og angst hos unge i Norge har doblet seg fra 1995 til 2019. Det er spesielt fra år 2010 at tallene går i en negativ retning. Forskerne peker på tre mulige årsaker:

  • Nettbrett og smartphones (Apple lanserte sitt første nettbrett i 2010)
  • Bekymring for fremtiden
  • Økt press om å prestere

Undersøkelsen viser at kvinner er mer utsatt enn menn, og hele 44 prosent av tenåringsjenter i Norge sliter med stress og tunge tanker. Fra 2010 og til i dag har antall timer foran en skjerm økt dramatisk blant de unge og forskerne i undersøkelsen tror at sosiale medier og skjermbruk er en viktig årsak til nedgangen i mental helse for unge.

Kronisk stress kan føre til mange helseplager

Kronisk stress oppstår ofte når man har en følelse av å være under for mye mentalt eller følelsesmessig press over lang tid. Dette kan føre til mange helseplager, både fysisk og psykisk. Typiske eksempler er plager som hodepine, nakkesmerte, smerter generelt i muskel- og skjelettsystemet, mage-tarmproblemer, hudproblemer, søvnproblemer, dårlig hukommelse, angst og depresjon.

Kronisk stress kan også være en utløsende faktor til flere sykdommer som for eksempel hjerte-/karlidelser, overvekt, diabetes type 2, metabolsk syndrom og fibromyalgi.

Kan akupunktur være til hjelp?

Behandling av stress vil i første omgang være å prøve å gjøre noe med den situasjonen som utløser stresset, men kronisk stress er en vanlig plage som folk oppsøker akupunktur for. I stressituasjoner aktiveres særlig det sympatiske nervesystemet i kroppen, og akupunktur kan se ut til å redusere sympatisk aktivitet og øke parasympatisk aktivitet (det parasympatiske nervesystemet er hovedsakelig aktivert når vi er avslappet). Dette kan forklare hvorfor pasientene føler seg avslappet etter en akupunkturbehandling.

Mange av pasientene er også ofte plaget med andre lidelser som en konsekvens av langvarig stress, som feks. angstryggsmerterkronisk smertedepresjon, hodepinemigrenesøvnløshetirritabel tarmplager i overgangsalder, premenstruelt syndrom og/eller urininkontinens. Effekten av akupunktur ved flere av disse lidelsene er godt dokumentert, og behandlingsformen kan trygt benyttes i den sammenheng.

Oppsøk en kvalifisert akupunktør

Akupunkturforeningen har i over 40 år jobbet for å profesjonalisere faget, og virket for en høy faglig og yrkesetisk standard i utdanningen, og blant foreningens medlemmer. Vi har med dette fått høy faglig kompetanse, og vi ønsker å bruke kunnskapen vår til å bidra til bedre helse i befolkningen.

Akupunktørene, medlem i Akupunkturforeningen (MAF), har solid utdanning og kompetanse i både akupunktur, anatomi, fysiologi og andre medisinske fag. Kravene for å bli fullverdig medlem er 3-årig bachelorgrad studium i akupunktur på 180 studiepoeng, og 60 studiepoeng påbygning, der hovedfokuset er muskel- og skjelettplager, og forskning (tilsammen 240 stp).