AKUPUNKTURENS UKE 2018 – med fokus på psykisk helse

I Norge og de andre nordiske landene markeres AKUPUNKTURENS UKE hvert år i uke 38.

Temaet i 2018 er PSYKISK HELSE.

Visste du at akupunktur er et godt dokumentert alternativ til medikamenter ved smerter, søvnproblemer, angst og depresjon?

Kroniske lidelser gir ofte et sammensatt symptombilde. Det er vanlig at smerter, søvnproblemer og psykiske plager følger og forsterker hverandre.

Spesielt mange eldre lever med kroniske sykdommer og legemiddelbruken er høy. Samtidig er det ønskelig at mennesker skal kunne greie seg selv og ha god livskvalitet lengst mulig.1

Akupunktur er en trygg behandlingsmetode med svært få bivirkninger.I tillegg til lang tradisjon og klinisk erfaring, viser nå også forskning god effekt ved blant annet:

Muskel- og leddsmerter

Kroniske smerter: Akupunktur har vist seg å være et gunstig alternativ til sterkt vanedannende medisiner ved smerte i nakke, rygg, kne (artrose), hodepine og migrene.3 Det kan også se ut til at den smertedempende effekten av akupunktur vedvarer ett år etter endt behandling.4

Angst, depresjon og søvnløshet

Angstlidelser: en ny systematisk oversiktsstudie viser at det er lovende resultater ved bruk av akupunktur for angstlidelser, og at det kan gi færre bivirkninger enn medisiner.5

Depresjon og smerte: en studie på oppdrag fra National Institute of Health Researchi England, konkluderte med at akupunktur har like god effekt som veiledning/psykoterapi og er mer kostnadseffektivt ved behandling av voksne personer med depresjon.6Samtidig brukte pasientene i akupunkturgruppen mindre medikamenter ved studieslutt.

Søvn: akupunktur har vist god effekt ved depresjons-relatert søvnløshet7og ved sammenligning mot medikamenter for insomni.8Det ser også ut til at akupunktur kan kan bidra til å redusere kreftrelatert insomni.9

Akupunkturforeningen

  • Feirer 40-års jubileum i 2018.
  • Representerer over 500 medlemmer i hele Norge.
  • 50 % av medlemmene er helsepersonell, 50 % har medisin grunnfag og mellomfag.
  • Medlemskap i Akupunkturforeningen forutsetter minimum 4 års heltidsutdannelse (3-årig bachelorgrad + ett års påbygging).

Pasientsikkerhet er svært viktig for oss. Våre medlemmer er derfor underlagt strenge krav til sikkerhet og hygiene og benytter kun sterile engangsnåler.

Autorisasjon

For å sikre høy standard og pasientsikkerhet ved all akupunkturbehandling, jobber Akupunkturforeningen for en autorisasjon av akupunktører som helsepersonell.

Fullverdige akupunktører har kompetanse til å jobbe helhetlig med sammensatte helseplager og kan dermed bidra til å redusere overforbruk av medisiner. Akupunktur tilbys allerede på 40 % av norske sykehus, hovedsakelig på smerte- og fødeavdelinger.

I Kina, Japan, Korea og Vietnam er akupunktur allerede en integrert del av det offentlige helsevesenet. I Portugal, Australia, og noen stater i Canada og USA er akupunktører autorisert helsepersonell.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

Dersom du har lyst å vite mer om oss og akupunktur, kan du treffe oss på stand på Egertorget i Oslo på onsdag 19.9 mellom klokken 14.00 – 17.00. Håper vi ses!

 

Referanser

(1) Folkehelseinstituttet.2018.Folkehelserapporten: Helse hos eldre.https: //www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/eldre/

(2) Witt C, et al. 2009. Safety of Acupuncture: Results of a Prospective Observational Study with 229.230 Patients and Introduction of a Medical Information and Consent Form. Forsch Komplementmed 2009;16:91-97. DOI:10.1159/000209315.https://www.karger.com/Article/PDF/209315

(3) Yin Fan A, et al.2017. Acupuncture`s Role in Solving the Opioid Epidemic: Evidence, Cost-Effectiveness, and Care Availability for Acupuncture as a Primary, Non-Pharmacologic Method for Pain Relief and Management-White Paper 2017. Journal of Integrative Med. 2017;15/06:411-425. DOI:https://doi.org/10.1016/S2095-4964(17)60378-9

(4) Vickers AJ, et al 2018. Acupuncture for Chronic Pain: Update of an Individual Patient Data Meta-Analysis. Pain 2018;19/05:455-474. DOI:https://doi.org/10.1016/j.jpain.2017.11.005

(5) Amorim D, et al. Acupuncture and Electroacupuncture for Anxiety disorders: A Systematic Review of the Clinical Research. Complement Therap in Clin Pract.2018;31/05:31-37.

(6) MacPherson H, et al. Acupuncture for Chronic Pain and Depression in Primary Care: A Programme of Research. Programme Grants Appl Res 2017;5(3). DOI:https://doi.org/10.3310/pgfar05030

(7) Dong B, et al. The efficacy of Acupuncture for Treating Depression-Related Insomnia Compared with a Control Group: A Systematic Review and Meta-Analysis.Biomed Res Int.2017:9614810. DOI:10.1155/2017/9614810.

(8) Huijuan C, et al. Acupuncture for Treatment of Insomnia: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. J Altern Complement Med. 2009 Nov; 15(11): 1171–1186. DOI:10.1089/acm.2009.0041

(9) Choi Ty, et al. Acupuncture for Managing Cancer-Related Insomnia: A systematic Review of Randomized clinical trials. Integr Cancer Ther 2017 Jun:16(2):135-146. DOI: 10.1177/1534735416664172.