Verdens helsedag – 2021

Verdens helsedag markeres hvert år, og setter søkelyset på et viktig tema som angår alles helse.

I 2021 er temaet å kjempe for en mer rettferdig og friskere verden for alle. Årets kampanje oppfordrer blant annet statsledere å sikre at alle mennesker har tilgang til helsetjenester av høy kvalitet, hvor enn de er, og når de behøver det. Et av bærekraftsmålene til FN er å sikre god helse og fremme livskvaliteten for alle. For å oppnå dette målet kreves det en massiv innsats de neste årene.

Hvordan vil koronakrisen gi utslag på sikt?

I Norge er vi heldige som har et godt helsetilbud, men med det store fokuset Covid-19 naturligvis har fått, har andre helseområder blitt nedprioritert. Hvordan koronakrisen vil gi utslag på sikt, er et spørsmål som mange vil undersøke fremover.

Det er mye vi enda ikke vet, som for eksempel sykdommene eller diagnosene som ikke oppdages, behandling som forsinkes, eller hva som skjer med den generelle folkehelsen når vi må være så mye inne, ha lite i kontakt med andre, ha hjemmekontor og kanskje er i mindre i fysisk aktivitet.

Studier viser at koronapandemien har ført til at flere opplever hverdagen som psykisk belastende og flere er bekymret, føler på ensomhet, har søvnvansker og kjenner på angst og depresjon. Flere enn før sliter med ensomhet og psykiske plager, og en av fire er ikke fornøyde med livet. Koronapandemien har gjort mange av oss mer sårbare psykisk, og de som var mest sårbare fra før, er spesielt utsatt.

Hva kan akupunktører bidra med for folkehelsen?

Akupunktører har blant annet som mål å sikre god helse og fremme livskvalitet hos pasienter, noe som også er et av bærekraftsmålene til FN. Akupunktur er en persontilpasset behandling der diagnostikk, behandling og oppfølging er skreddersydd for hver pasient med egne særtrekk, behov og preferanser under hvert trinn av behandlingen. I behandlingen vektlegger akupunktøren sammenhengen mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår.

Effekten av akupunktur er godt dokumentert ved en rekke lidelser, blant annet ved kronisk smerte, hodepine, migrene, nakkesmerter, kvalme, allergi, søvnproblemer, depresjon, angst, stress og flere andre tilstander. Akupunktur blir også nevnt ved mer enn 30 tilstander i kliniske retningslinjer og veiledere i Norge.

Akupunktører utøver godt smittevern og plikter å følge veilederen for smittevernfaglig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt, slik som fysioterapeuter, psykologer, optikere etc.

Tilgang til helsetjenester av høy kvalitet

Årets kampanje i verdens helsedag oppfordrer blant annet statsledere å sikre at alle mennesker har tilgang til helsetjenester av høy kvalitet. Akupunktur er en svært trygg behandlingsform når den utføres av godt utdannede behandlere som praktiserer etter trygg og solid standard. Pasienter må garanteres faglig kompetent og sikker akupunkturbehandling.

Stortinget har bedt regjeringen om å ta en ny vurdering av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell. Akupunkturforeningen håper at norske myndigheter endelig ser nødvendigheten og viktigheten av å autorisere akupunktører som offentlig helsepersonell.

Finn din kvalifiserte akupunktør MAF her.

#KvalifiserteAkupunktører #SolidUtdanning #Pasientsikkerhet #KvalitetPåBehandling