Akupunkturens uke 2019: Sammen for bedre folkehelse

*Akupunkturens uke er et felles nordisk initiativ som arrangeres hvert år i september.

Da er tiden kommet for vår årlige statusoppdatering: Akupunkturens uke.

Hvor står akupunkturfaget i Norge 2019? Hva jobber våre akupunktører med? Hvordan er bruken innenfor helsevesenet? Og hva kan vi bidra med fremover?

Våre akupunktører bidrar allerede

Visste du at medlemskap i Akupunkturforeningen forutsetter 4 års offentlig godkjent utdanning innen akupunktur og medisinske fag (240 studiepoeng)? Dette kravet mener vi er nødvendig for å sikre god kvalitet og forsvarlig utførelse av all akupunkturbehandling.

Våre akupunktører har derfor kompetanse til å jobbe bredere med helseplager knyttet til f.eks.:

Muskel, skjelett og bevegelsesapparatet

Hodepine og annen smerteproblematikk

Fordøyelse

Urinveier

Allergier

Søvn

Stress, depresjon og angst

Slik bidrar våre medlemmer på mange områder som kan ha betydning for lavere sykefravær, redusert forbruk av vanedannende medisiner og god allmennhelse (1-5).

Akupunktur i helsevesenet og offentlige anbefalinger

I Norge tilbys akupunktur allerede på 37 % av norske sykehus (6). Norske, nasjonale kliniske retningslinjer anbefaler bruk av akupunktur ved uspesifikke kroniske korsryggsmerter, kjemoterapi- og anestesiindusert kvalme, svangerskaps-kvalme og temporomandibulærdysfunksjon. Akupunktur anbefales mot migrene i akuttveilederen i nevrologi for nevrologer. Legemiddelhåndboken anbefaler akupunktur ved bekkenløsning, spenningshodepine og kvalme (7-13).

I en nylig publisert studie beskriver forfatterne totalt 2189 internasjonale anbefalinger av akupunktur ved ulike sykdommer/lidelser. Av disse er 107 knyttet til forskjellige smertetilstander og 94 til andre helseproblemer.  Anbefalingene er basert på tilgjengelig forskning som er kritisk evaluert (14).

Enda bedre samarbeid i framtiden

Selv om akupunktur i Norge allerede brukes innen helsevesenet, er anbefalt i kliniske retningslinjer og har en offentlig godkjent bachelorutdanning, er utførelsen av akupunktur enda ikke lovregulert. Hvem som helst kan behandle pasienter med nåler og kalle seg for akupunktør, uten at det stilles krav til utdanning (15). Akupunkturforeningen mener en autorisasjon av akupunktører som helsepersonell er den beste løsningen for å sikre både pasientsikkerheten og kvaliteten ved all akupunkturbehandling. Slik kan vi sørge for at:

 • Det blir lettere for pasienter å finne en kvalifiserte akupunktør med høye krav til utdanning og utførelse.
 • Leger og annet helsepersonell vet hvem de kan henvise til.
 • Akupunktører kan bidra mer til å redusere helsepolitiske utfordringer knyttet til f.eks. langtidssykemelding, rehabilitering og forebyggende helsearbeid.
 • Akupunktur blir allment tilgjengelig som et ikke-medikamentelt behandlingstilbud med få bivirkninger.
 • Evidensbasert kunnskap om akupunktur blir mer kjent slik at helsepersonell og pasienter vet når akupunktur kan vurderes som et behandlingsalternativ.
 • Pasientene kan være trygge på at de alltid vil få best mulig informasjon, oppfølging og samarbeid knyttet til sin behandling.

I noen europeiske land er akupunktur allerede underlagt en slik lovregulering: Portugal autoriserte akupunktører i 2013 (16) og Sveits i 2016 (17). Det samme gjelder for Australia og noen stater i Canada og USA (15). I Kina, Japan, Korea, Vietnam og Israel er akupunktur en integrert del av det offentlige helsevesenet.

Her finner du din nærmeste «Akupunktør MAF».

Referanser:

 1. Vickers AJ, et al 2018. Acupuncture for Chronic Pain: Update of an Individual Patient Data Meta-Analysis. Pain 2018;19/05:455-474.
 2. MacPherson H, et al. Acupuncture for Chronic Pain and Depression in Primary Care: A Programme of Research. Programme Grants Appl Res 2017;5(3).
 3. Dong B, et al. The efficacy of Acupuncture for Treating Depression-Related Insomnia Compared with a Control Group: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biomed Res Int.2017:9614810.
 4. Huijuan C, et al. Acupuncture for Treatment of Insomnia: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. J Altern Complement Med. 2009 Nov; 15(11): 1171–1186.
 5. Choi Ty, et al. Acupuncture for Managing Cancer-Related Insomnia: A systematic Review of Randomized clinical trials. Integr Cancer Ther 2017 Jun:16(2):135-146.
 6. Salomonsen LJ, Skovgaard L, la Cour S, Nyborg L, Launsø L, Fønnebø V. Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals: BMC Complement Altern Med. 2011 Jan 18;11:4. doi: 10.1186/1472-6882-11-4.
 7. https://www.muskelskjeletthelse.no/wp-content/uploads/2016/06/Nasjonale-kliniske-retningslinjer-korsryggsmerter-2007-Fullversjon.pdf
 8. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/palliasjon/4.symptomer-og-tilstander/kvalme/behandling
 9. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd/behandlingstiltak-ved-tmd#akupunktur-kan-gi-smertereduksjon-ved-tmd
 10. https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/sykdommer/hodepine/migrene/migrene2/
 11. https://www.legemiddelhandboka.no/T15.1.6/Bekkenl%C3%B8sning
 12. https://www.legemiddelhandboka.no/T6.2.3/Spenningshodepine_(Tensjonshodepine)
 13. https://www.legemiddelhandboka.no/T15.1.1/Kvalme
 14. Birch S, Lee MS, Alraek T, Kim TH. Overview of Treatment Guidelines and Clinical Practical Guidelines That Recommend the Use of Acupuncture: A Bibliometric Analysis. J Altern Complement Med. 2018 Aug;24(8):752-769 10.
 15. Wiesener S, Salamonsen A and Fønnebø V. Which risk understandings can be derived from the current disharmonized regulation of complementary and alternative medicine in Europe? Wiesener et al. BMC Complementary and Alternative Medicine (2018) 18:11 DOI 10.1186/s12906-017-2073-9 3.
 16. http://cam-regulation.org/en/portugal
 17. http://cam-regulation.org/en/traditional-chinese-medicine-tcm-switzerland